Đô thị

Sở Tài chính Lâm Đồng nói gì về năng lực tài chính của FLC khi thực hiện KĐT hơn 13.000 tỷ?

(VNF) - Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng mới đây đã có ý kiến về năng lực tài chính đối với dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Sở Tài chính Lâm Đồng nói gì về năng lực tài chính của FLC khi thực hiện KĐT hơn 13.000 tỷ?

Sở Tài chính Lâm Đồng nói gì về năng lực tài chính của FLC khi thực hiện KĐT hơn 13.000 tỷ?

Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nhận được Văn bản số 572/KHĐT-KTĐN ngày 29/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị có ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài chính đã đưa ra một số ý kiến.

Theo đó, dự án mang tên Khu đô thị Nam sông Đa Nhim do Tập đoàn FLC đề xuất có diện tích sử dụng đất gần 154 ha, thuộc thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13.587 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu gần 2.471 tỷ đồng và vốn huy động hơn 11.116 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2027.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, về vốn chủ sở hữu, căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 thì điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư phải “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên".

Như vậy, theo quy định, Tập đoàn FLC phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 2.038 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cũng cho hay tại báo cáo tài chính năm 2020, nguồn vốn chủ sở hữu của FLC tại thời điểm 31/12/2020 gần 13.425 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thẩm định doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm 2021 nên Sở Tài chính không đủ cơ sở để tham gia ý kiến về vốn chủ sở hữu bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư.

Về khả năng huy động vốn, ngày 17/6/2021, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Long Biên - Hà Nội đã có văn bản cam kết cấp tín dụng số 29/2021/034/CKTD-MSB (có hiệu lực đến hết ngày 17/6/2024).

Qua đó, ngân hàng cam kết thu xếp tài chính hoặc là đầu mối thu xếp tài chính cho Tập đoàn FLC với số tiền không vượt quá 11.116,319 tỷ đồng để thực hiện dự án nói trên nếu công ty đáp ứng đầy đủ các quy định của Ngân hàng và pháp luật tại thời điểm đề nghị cấp tín dụng.

Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng ủng hộ ý tưởng và thống nhất đề xuất của Tập đoàn FLC về khảo sát nghiên cứu vào năm 2018. Quy hoạch chi tiết Khu đô thị đã được UBND huyện Đức Trọng phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-UBND tháng 3/2020.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Sông Đa Nhim được phê duyệt, Tập đoàn FLC đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, huyện Đức Trọng cho biết, vào tháng 3/2022 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị nói trên.

Trước đó, vào năm 2019, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Tập đoàn FLC về phương án ý tưởng quy hoạch và đầu tư khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Tập đoàn FLC đề nghị chia khu đô thị Nam sông Đa Nhim thành 4 dự án thành phần, tương ứng vưới 4 với phân khu theo quy hoạch, thực hiện thủ tục công bố danh mục đồng thời 4 dự án thành phần trên để triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tin mới lên