Tài chính

TCH lên kế hoạch phát hành hơn 49 triệu cổ phiếu thưởng

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) vừa có thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó một nội dung đáng chú ý là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

TCH lên kế hoạch phát hành hơn 49 triệu cổ phiếu thưởng

TCH lên kế hoạch phát hành hơn 49 triệu cổ phiếu thưởng

Theo tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, phía TCH cho biết lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hợp nhất) của công ty hiện rất lớn, tuy nhiên một phần trong đó được phân bổ tại các công ty con đang triển khai dự án và hoạt động kinh doanh liên tục nên chưa thể thực hiện điều chuyển toàn bộ hay ngay lập tức nguồn lợi nhuận từ công ty con về công ty mẹ.

“Trong trường hợp điều chuyển hết nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối về công ty mẹ, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/vốn điều lệ (của công ty mẹ) sẽ cao hơn 10% và TCH có thể thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trên 10%”, tờ trình của TCH nêu rõ.

Phía TCH cho biết, căn cứ vào tình hình kinh doanh và nhu cầu phát triển, HĐQT công ty xin ý kiến cổ đông về việc sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/9/2021 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán để phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 8%.

Cụ thể, TCH dự kiến phát hành hơn 49 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền là 25:2, cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 25 quyền được nhận 2 cổ phần mới.

Số lượng cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng. Vốn điều lệ của TCH dự kiến tăng từ 6.187 tỷ đồng lên mức 6.682 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện phương án dự kiến trong năm 2021, đầu năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.

Trong năm 2021, TCH đã tiến hành phát hành gần 200 triệu cổ phiếu thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Một nội dung khác mà TCH dự kiến trình cổ đồng là thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

Theo kế hoạch ban đầu, TCH dự kiến đầu tư 1.800 tỷ đồng trong số hơn 2.554 tỷ đồng huy động từ phát hành cổ phiếu vào dự án Hoàng Huy Commerce (phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng); hơn 754 tỷ đồng còn lại dự kiến đầu tư vào dự án Hoàng Huy – Sở Dầu (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng).

Theo kế hoạch điều chỉnh, TCH dự kiến chỉ rót gần 1.303 tỷ đồng vào dự án Hoàng Huy Commerce và không tiến hành đầu tư vào dự án Hoàng Huy – Sở Dầu. Thay vào đó, TCH góp vốn với 2 công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc và Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng với giá trị phần vốn góp lần lượt là 487 tỷ đồng và hơn 754 tỷ đồng.

Được biết, việc góp vốn vào 2 đơn vị này đã được TCH hoàn tất thực hiện.

Với các nội dung như trên, TCH sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông từ ngày 20/11 đến ngày 29/11.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính, TCH ghi nhận doanh thu thuần đạt 769 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 280 tỷ đồng, lần lượt giảm 75% và 58% so với cùng giai đoạn năm trước.

Theo TCH, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm là do các dự án bất động sản của doanh nghiệp chưa tới giai đoạn tập trung bàn giao. Trong thời gian tới, TCH cho biết các dự án lớn sẽ được bàn giao và qua đó thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Cổ phiếu TCH đóng cửa phiên 20/11/2021 ở mức giá 25.650 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 15.800 tỷ đồng.

Tin mới lên