Học thuật

Thị trường tiền tệ là gì ? Phân loại thị trường tiền tệ

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thị trường tiền tệ (money market) là gì ? Phân loại thị trường tiền tệ.

Thị trường tiền tệ là gì ? Phân loại thị trường tiền tệ

Trong kinh tế vĩ mô, khái niệm thị trường tiền tệ được sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa cung và cầu về tiền trong nền kinh tế.

Thị trường tiền tệ là gì?

Thị trường tiền tệ (money market) là thị trường vay và cho vay ngắn hạn. Người tham gia thị trường này là các ngân hàng trung ương, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình. Công cụ tài chính chủ yếu được mua bán trên thị trường này là tín phiếu kho bạc và các loại chứng phiếu ngắn hạn. Trong kinh tế vĩ mô, khái niệm thị trường tiền tệ được sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa cung và cầu về tiền trong nền kinh tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phân loại thị trường tiền tệ 

Phân loại theo cách thức tổ chức

Thị trường tiền tệ sơ cấp: là nơi chuyên phát hành các loại trái phiếu mới của ngân hàng, công ty tài chính, kho bạc... Thị trường tiền tệ sơ cấp thật sự là nơi tìm vốn của người phát hành trái phiếu và cung ứng vốn của người mua trái phiếu.

Thị trường tiền tệ thứ cấp: chuyên tổ chức mua bán các loại trái phiếu đã phát hành ở thị trường sơ cấp, nhưng lại mang tính chất chuyển hóa hình thái vốn. Tức là, trái phiếu có hình thái hiện vật cụ thể là máy móc, vật tư... bây giờ họ lại cần tiền, nghĩa là cần vốn dưới hình thái tiền tệ.

Phân loại theo công cụ nợ

Thị trường vay nợ ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng dưới sự điều hành của ngân hàng trung ương.

Thị trường trái phiếu ngắn hạn và thị trường các loại chứng từ có giá khác như: kỳ phiếu thương mại, khế ước giao hàng, tín phiếu của các công ty tài chính, chứng chỉ tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu ngân hàng...

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên