Học thuật

Thị trường trái phiếu là gì? Đặc điểm cơ bản của trái phiếu

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thị trường trái phiếu (bond market) là gì? Đặc điểm cơ bản của trái phiếu.

Thị trường trái phiếu là gì? Đặc điểm cơ bản của trái phiếu

Thị trường trái phiếu (bond market) là khái niệm dùng để chỉ sự gặp gỡ giữa người mua và người bán một loại trái phiếu ở bất kỳ địa điểm nào, ví dụ thị trường chứng khoán.

Thị trường trái phiếu 

Thị trường trái phiếu (bond market) là khái niệm dùng để chỉ sự gặp gỡ giữa người mua và người bán một loại trái phiếu ở bất kỳ địa điểm nào, ví dụ thị trường chứng khoán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đặc điểm cơ bản của trái phiếu

- Chủ thể phát hành trái phiếu không chỉ có công ty, mà còn có chính phủ Trung ương và chính quyền địa phương.

- Người mua trái phiếu chỉ là người cho chủ thể phát hành vay tiền và là chủ nợ của chủ thể phát hành trái phiếu. Khác với người mua cổ phiếu là người chủ sở hữu công ty.

- Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

- Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho các chủ trái phiếu trước, sau đó mới chia cho các cổ đông.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên