Tài chính

Thu ngân sách ngành thuế đạt 419 ngàn tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ 2018

(VNF) - Báo cáo nhanh của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm 2019 cho biết đến 30/4, số thu đạt 419.710 tỷ đồng, đạt 35,9% so với dự toán pháp lệnh, tăng 15% (so với cùng kỳ năm 2018).

Thu ngân sách ngành thuế đạt 419 ngàn tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ 2018

4 tháng, ngành thuế thu ngân sách đạt 419.710 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2018.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính riêng trong tháng 4/2019, số thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt 114.100 tỷ đồng, đạt 9,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng thu 4 tháng năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 419.710 tỷ đồng, đạt 35,9% so với dự toán pháp lệnh, tăng 15%.

Trong đó thu từ dầu thô ước đạt 18.291 tỷ đồng, bằng 41% so với dự toán, bằng 97,8% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 401.419 tỷ đồng, bằng 35,7% dự toán pháp lệnh, tăng 16%; số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 339.020 tỷ đồng, bằng 35,7% dự toán pháp lệnh, tăng 18,5%.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cũng cho biết đến thời điểm 30/4/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ ước đạt 10.350 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.814 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 2.536 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 4/2019, toàn ngành thuế đã thực hiện được 13.046 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, đạt 14,97% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 84.090 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 9.563 tỷ đồng, bằng 106,22% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 2.650 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 425 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 6.487 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.206 tỷ đồng.

Được biết dự toán thu năm 2019 Quốc hội giao cho cơ quan thuế là 1,168 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với thực hiện năm 2018. Trong đó thu dầu thô là 44.600 tỷ đồng, bằng 67,5% so với thực hiện năm 2018, trên cơ sở sản lượng 10,43 triệu tấn; giá dầu dự kiến khoảng 65 USD/thùng; thu nội địa là 1,123 triệu tỷ đồng, tăng 3,9% so với thực hiện năm 2018.

Tin mới lên