Tiêu điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là 'nhân sự đặc biệt'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là 'nhân sự đặc biệt'

(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quá tuổi theo quy định nhưng được giới thiệu là nhân sự thuộc trường hợp đặc biệt. Đây là thông tin được ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác nhận sáng 27/1.