Tài chính

Từ 10/12/2018, nộp thuế điện tử 24/7 cần có hai tài khoản

(VNF) - Tổng cục Hải quan cho biết để đáp ứng quy định về an ninh an toàn hệ thống khi thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nước và tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, Tổng cục Hải quan đã xây dựng bổ sung nhiều chức năng mới trên hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Hiện nay việc xây dựng đã hoàn thiện và sẽ nâng cấp chính thức từ 0 giờ ngày 10/12/2018.

Từ 10/12/2018, nộp thuế điện tử 24/7 cần có hai tài khoản

Từ 10/12/2018, nộp thuế điện tử 24/7 cần có hai tài khoản. (Ảnh minh họa)

Để sử dụng được hệ thống mới, yêu cầu người nộp thuế phải có 2 tài khoản (user) trong đó 1 user cho người lập lệnh và 1 user cho người duyệt lệnh. Hai user này phải đăng ký sử dụng thành công trên hệ thống VNACCS và có chữ ký điện tử đã được đăng ký sử dụng.

Do vậy, nếu người nộp thuế đang sử dụng nộp thuế điện tử 24/7 cần khai bổ sung 1 user mới theo nguyên tắc sau: User đã đăng ký truy cập và đang sử dụng sẽ được hệ thống ngầm định là user quản trị, phê duyệt. User này không cần phải đăng ký lại. Một user mới phải được doanh nghiệp đăng ký bổ sung thêm bằng cách: Đăng nhập vào user đã đăng ký, tạo mới thêm một user tạo lập chứng từ.

Trường hợp người nộp thuế chưa sử dụng hệ thống 24/7 muốn tham gia thì phải có 2 user đăng ký tại Hệ thống VNACCS/VCIS, có thiết bị chữ ký số được đăng ký sử dụng và còn hiệu lực, phải download phần mềm sử dụng chữ ký số trên máy tính cá nhân từ hệ thống nộp thuế điện tử 24/7.

Theo Tổng cục Hải quan, hệ thống nộp thuế điện tử 24/7 giúp doanh nghiệp có thể chủ động nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của cơ quan thu như: ngân hàng, kho bạc nhà nước, hải quan.

Đặc biệt, hình thức nộp thuế này sẽ đảm bảo thông tin nộp thuế của người nộp thuế toàn vẹn, không lộ bí mật thông tin trong quá trình trao đổi trên hệ thống, khắc phục hạn chế về giới hạn trường thông tin nộp tiền khi trao đổi một hoặc nhiều giấy nộp tiền thanh toán qua liên ngân hàng, khắc phục được hạn chế về thời gian giao dịch của các ngân hàng thương mại.

Tin mới lên