Tài chính

VCSC chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%, nâng vốn lên 3.330 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HoSE: VCI) vừa thông báo, ngày 21/6 tới là ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng.

VCSC chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%, nâng vốn lên 3.330 tỷ đồng

VCSC chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%, nâng vốn lên 3.330 tỷ đồng

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 166,5 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính kiểm toán 2020. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ dự kiến của VCSC sẽ tăng gấp đôi từ mức 1.665 tỷ đồng lên 3.330 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, quý I vừa qua, doanh thu thuần của VCSC đạt hơn 782 tỷ đồng, báo lãi trước thuế đạt trên 360 tỷ đồng. So với cùng kỳ, doanh thu của VCSC tăng gấp hơn hai lần và lợi nhuận tăng gấp ba lần.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt ở mức 2.050 tỷ đồng và 1.250 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,5% và 31% so với thực hiện năm trước đó.

Như vậy, kết thúc quý đầu tiên, VCSC đã hoàn thành 38% mục tiêu doanh thu và 29% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCI đóng cửa phiên 8/5 tại mức 79.500 đồng, giảm 1,85%. Khối lượng giao dịch tăng đột biến lên 4,4 triệu đơn vị.

Tin mới lên