Công nghệ

Viettel 'thay áo', quyết tái cơ cấu chiến lược phát triển

(VNF) - Thay đổi lớn trong chiến lược phát triển là lý do Viettel tái định vịnh thương hiệu lần thứ 2. Điều này kéo theo sự thay đổi về logo và slogan của tập đoàn này.

Ngày 7/1, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố tái định vị thương hiệu Viettel, với bộ nhận diện gồm logo và slogan mới. Đây là lần thứ 2 Viettel chủ động thực hiện tái định vị thương hiệu sau lần đầu tiên vào năm 2004.

Ông Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.

Lý do của lần tái định vịnh thương hiệu Viettel lần thứ 2 là thay đổi lớn trong chiến lược phát triển. Điều này kéo theo sự thay đổi về logo và slogan, cũng như sự bổ sung về giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Theo chia sẻ của đại diện Viettel, sau khi thực hiện xong sứ mệnh “phổ cập dịch vụ viễn thông” ở Việt Nam, từ năm 2018, Viettel tuyên bố sứ mệnh mới là “tiên phong kiến tạo xã hội số” và thực hiện chuyển đổi từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang một nhà cung cấp dịch vụ số. Cho đến cuối năm 2020, Viettel đã hình thành 6 nền tảng chủ đạo của một xã hội số gồm: hạ tầng số; giải pháp số; nội dung số; tài chính số; an ninh mạng và nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao.

"Việc tái định vị giúp thương hiệu Viettel phù hợp với chiến lược và tầm nhìn mới đã được tuyên bố và thực hiện trong thực tế; khẳng định Viettel không còn là một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đơn thuần", đại diện Viettel nói.

Logo mới của Viettel có màu sắc chủ đạo là màu đỏ. Về thiết kế, logo mới lược bỏ dấu ngoặc kép bao quanh chữ Viettel và phát triển thành khung hội thoại điện tử. Đây cũng là cách thể hiện sự chuyển dịch của Viettel từ công ty viễn thông trở thành một công ty cung cấp dịch vụ số. Hình khối của logo được giản lược và sử dụng cách viết thường.

Bên cạnh đó, slogan mới "Theo cách của bạn" và phiên bản tiếng Anh là “Your way” thể hiện thông điệp mở cho nhiều dịch vụ số mới của Viettel chứ không chỉ là viễn thông như slogan trước đó là “Hãy nói theo cách của bạn – Say it your way”.

Ông Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, với lần thay đổi này, Viettel muốn thể hiện sự thay đổi trong tâm trí, trong hành động và định hướng tương lai để thực sự là một nhà cung cấp dịch vụ số trong thời đại số của một xã hội đang chuyển dịch số cực kỳ mạnh mẽ.

Tin mới lên