Tài chính

Vinalines lỗ lũy kế hơn 3.160 tỷ đồng

(VNF) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines, UPCoM: MVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Vinalines lỗ lũy kế hơn 3.160 tỷ đồng

Vinalines lỗ lũy kế hơn 3.160 tỷ đồng

Tính riêng ba tháng cuối năm, Vinalines ghi nhận doanh thu đạt 2.635 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với cùng kỳ 2019.

Doanh thu tài chính tăng nhẹ lên 147 tỷ đồng, bên cạnh đó hoạt động liên kết có lãi hơn 41 tỷ đồng, thay vì lỗ 2,3 tỷ đồng trong quý IV/2019.

Tuy nhiên, trong khi chi phí tài chính và bán hàng duy trì ở mức 156 tỷ đồng và 17 tỷ đồng, thì khoản chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ phình to, gần gấp 4 lần lên 1.310 tỷ đồng.

Đây là lí do chính khiến Vinalines lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 800 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 139 tỷ đồng cùng kỳ.

Nhờ thu nhập từ thanh lý tài sản và lãi vay được xóa, cơ cấu nợ với ngân hàng, doanh nghiệp ghi nhận 688 tỷ đồng lợi nhuận khác, qua đó giúp lỗ sau thuế trong kỳ còn 240 tỷ đồng. So với thực đạt lợi nhuận sau thuế cùng kỳ là 674 tỷ đồng, kết quả này vẫn rất kém tích cực.

Lũy kế cả năm 2020, Vinalines ghi nhận 9.991 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9,7% so với năm ngoái, lỗ sau thuế 180 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ gần 324 tỷ đồng, trong khi năm 2019 lợi nhuận sau thuế đạt 419 tỷ đồng và lãi công ty mẹ là 82 tỷ đồng.

Tính tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Vinalines đạt 24.481 tỷ đồng, giảm 5% so với cuối năm 2019. Tài sản ngắn hạn chiếm 9.979 tỷ đồng, trong đó tiền nhàn rỗi là 2.132 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4.657 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm còn 405 tỷ đồng...

Đối ứng bên nguồn vốn, nợ phải trả của Vinalines chiếm 15.056 tỷ đồng, không biến động so với đầu kỳ. Trong đó nợ vay là 6.737 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu ở mức 9.425 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ đồng do vốn điều lệ tụt giảm và lỗ lũy kế thêm đậm. Tính đến cuối năm 2020, Vinalines đang lỗ lũy kế hơn 3.168 tỷ đồng.

Tin mới lên