Tài chính

Vissan bị phạt và truy thu thuế hơn 600 triệu đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan, UpCOM: VSN) mới đây cho biết công ty vừa nhận được kết luận thanh tra thuế của Cục Thuế TP. HCM.

Vissan bị phạt và truy thu thuế hơn 600 triệu đồng

Vissan bị phạt và truy thu thuế hơn 600 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 14-22/8/2019, Cục Thuế TP. HCM đã tiến hành thanh tra công ty. Kết quả thanh tra cho biết về thuế giá trị gia tăng, Vissan bị truy thu số tiền hơn 59 triệu đồng do đã khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào các hóa đơn bất hợp pháp, kê khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động cho thuê tủ đông, kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng hoạt động cho thuê mặt bằng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Vissan bị truy thu thuế số tiền 385,7 triệu đồng do công ty đã kê khai chi phí các hóa đơn bất hợp pháp, đã tính vào chi phí được trừ khoản khấu hao tài sản cố định không phục vụ hoạt động kinh doanh làm giảm số thuế phải nộp.

Theo cơ quan thuế, với hành vi trên, công ty đã vi phạm Điều 8 và Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, Điều 7 Luật Quản lý thuế.

Theo đó, Cục Thuế TP. HCM quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Vissan.

Về hình thức xử phạt, Vissan bị phạt hơn 135 triệu đồng trong đó phạt một lần tiền thuế giá trị gia tăng 4,6 triệu đồng; phạt một lần tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 9,2 triệu đồng; phạt tiền về hành vi khai sai hơn 86 triệu đồng và phạt vi phạm hành chính về hóa đơn 35 triệu đồng.

Về các biện pháp khắc phục hậu quả, Vissan bị truy thu thuế số tiền gần 445 triệu đồng, trong đó truy thu thuế giá trị gia tăng hơn 59 triệu đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 385,7 triệu đồng. Cùng với đó là số tiền chậm nộp hơn 24 triệu đồng.

Theo cơ quan thuế, số tiền chậm nộp được tính đến ngày 3/9/2019, Vissan có trách nhiệm tự tính bổ sung số tiền chậm nộp từ sau ngày 3/9/2019 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày Vissan nhận được quyết định này.

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan) là một doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn (Satra), được thành lập vào ngày 20/11/1970 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 18/5/1974. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty gồm: sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm thị heo, bò, thịt gia cầm tươi sống và đông lạnh.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Vissan ghi nhận 2.351 tỷ đồng doanh thu và 126 tỷ lợi nhuận trước thuế, tăng so với nửa đầu năm 2018. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 100 tỷ đồng, tăng 39%. So với kế hoạch 4.850 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Vissan lần lượt thực hiện được 48,5% và 63% chỉ tiêu cả năm 2019.

Tin mới lên