Tài chính

VNDirect chốt quyền phát hành hơn 780 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) mới đây đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu thưởng.

VNDirect chốt quyền phát hành hơn 780 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông

VNDirect chốt quyền phát hành hơn 780 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông.

Theo đó, VNDirect dự kiến phát hành hơn 434 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 4.350 tỷ đồng. 

Đối với cổ phiếu thưởng, công ty chứng khoán này dự kiến phát hành hơn 347 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 80%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 80 cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn vốn phát hành bao gồm thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/9/2021, lần lượt đạt giá trị hơn 1.160 tỷ đồng và hơn 2.319 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số cổ phiếu VNDirect dự kiến phát hành trong 2 đợt là hơn 782 triệu đơn vị. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng là 11/3.

Về kế hoạch sử dụng vốn, VNDirect trước đó cho biết dự kiến sẽ chi khoảng 40% số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ - margin; 20% cho đầu tư vào các giấy tờ có giá; 20% cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2021, VNDirect ghi nhận doanh thu từ hoạt động chính đạt hơn 6.039 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần năm 2020 chủ yếu đến từ 3 mảng là tự doanh, cho vay ký quỹ và môi giới.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt hơn 2.980 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần năm ngoái. Được biết, đây là năm đầu tiên VNDirect chạm đến mức lợi nhuận nghìn tỷ đồng kể khi hoạt động.

Cổ phiếu VND đóng cửa phiên 28/2 ở mức giá 78.800 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 34.200 tỷ đồng.

Tin mới lên