Tài chính

VNDirect phát hành thành công 3 lô trái phiếu giá trị 1.000 tỷ đồng

Trái chủ là 9 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

VNDirect phát hành thành công 3 lô trái phiếu giá trị 1.000 tỷ đồng

VNDirect phát hành thành công 3 lô trái phiếu giá trị 1.000 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán VNDirect kết thúc đợt chào bán 3 lô trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng vào ngày 7/3. Trái chủ là 9 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Lô trái phiếu thứ nhất có giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 8%/năm.

Lô trái phiếu thứ hai giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 8,2%/năm cho kỳ đầu tiên và bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,6%/năm cho các kỳ tiếp theo.

Lô thứ ba là 400 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8,4%/năm cho kỳ đầu tiên và bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8%/năm cho các kỳ tiếp theo. Trái phiếu được thanh toán định kỳ 12 tháng một lần.

Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng do Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank công bố.

Trước đó, VNDirect cũng đã chốt ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/3/2022 để thực hiện bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1) và thưởng cổ phiếu (tỷ lệ 100:80).

Cụ thể, VNDirect sẽ phát hành gần 435 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự thu 4.349 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng năng lực cho vay ký quỹ, kinh doanh trên thị trường vốn, bảo lãnh phát hành trái phiếu…

Đồng thời, phát hành 347,9 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 80%. Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán tại thời điểm 30/9/2021 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần (hơn 1.160 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (gần 2.320 tỷ đồng).

Sau 2 đợt phát hành này, VNDirect tăng vốn từ 4.349 tỷ đồng lên 12.177 tỷ đồng. Cuối tháng 2/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho VNDirect tăng vốn như trên.

Trong tháng 6 và 7 năm 2021, VNDirect đã tăng vốn thành công thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1; giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 14.500 đồng/cổ phiếu; số cổ phần còn lại được phân phối cho cổ đông khác với giá 18.500 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ tăng gấp đôi từ mức 2.145 tỷ đồng lên mức hiện tại.

Năm 2021, tổng doanh thu hoạt động hợp nhất VNDirect đạt 6.039,2 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.383 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm 2020.

Tin mới lên