Học thuật

Vốn là gì? Các loại vốn của doanh nghiệp

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Vốn (capital) là gì? Các loại vốn của doanh nghiệp.

Vốn là gì? Các loại vốn của doanh nghiệp

Vốn (capital) Giá trị tư bản, hàng đầu hay tài sản tài chính (tiền) được sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Vốn (capital) là giá trị tư bản hay tài sản tài chính được sử dụng vào mục đích kinh doanh.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các loại vốn của doanh nghiệp

Vốn nợ: Một doanh nghiệp có thể có được vốn thông qua việc vay nợ. Vốn nợ có thể thu được thông qua các nguồn tư nhân, chẳng hạn như bạn bè và gia đình, các tổ chức tài chính và các công ty bảo hiểm, hoặc thông qua các nguồn công cộng, chẳng hạn như các chương trình cho vay.

Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu dựa trên các khoản đầu tư, không giống như vốn vay, không cần phải hoàn trả. Loại vốn này có thể bao gồm đầu tư tư nhân của các chủ doanh nghiệp, cũng như những đóng góp bắt nguồn từ việc bán cổ phiếu.

Vốn lưu động: Được xác định là sự khác biệt giữa tài sản ngắn hạn của công ty và nợ ngắn hạn, vốn lưu động là thước đo thanh khoản ngắn hạn của công ty - cụ thể hơn là khả năng thanh toán các khoản nợ, các khoản phải trả và các nghĩa vụ khác trong vòng một năm . Theo một nghĩa nào đó, đó là cái nhìn nhanh về sức khỏe tài chính của một công ty.

Vốn giao dịch: Vốn giao dịch là số tiền được phân bổ để mua và bán các loại chứng khoán khác nhau. Nói chung, vốn giao dịch khác biệt với vốn đầu tư ở chỗ nó được dành riêng cho nhiều chứng khoán đầu cơ mạo hiểm hơn. Vốn giao dịch đôi khi được gọi là "bankroll". Các nhà đầu tư có thể cố gắng thêm vào vốn giao dịch của họ bằng cách sử dụng một loạt các phương pháp tối ưu hóa thương mại. Những phương pháp này cố gắng tận dụng tối đa nguồn vốn bằng cách xác định tỷ lệ phần trăm lý tưởng của các quỹ để đầu tư mỗi lần. Đặc biệt, để thành công, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải xác định lượng tiền dự trữ tối ưu cần thiết cho chiến lược đầu tư của họ.

 

 

Tin mới lên