Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và đầu tư

(VNF) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong khi dòng FDI toàn cầu có khả năng suy giảm tới 40% trong năm 2020 do tác động của đại dịch, kết quả thu hút ĐTNN trong 6 tháng đầu năm của Việt Nam vẫn tương đối khả quan.

Báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và đầu tư

Vốn thực hiện của các dự án ĐTNN tiếp tục giảm trong 6 tháng đầu năm, chỉ bằng 95,1% so với cùng kỳ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tuy tổng vốn đăng ký của nhà ĐTNN trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 15,67 tỷ USD, bằng 84,9% cùng kỳ năm 2019, nhưng tổng vốn đăng ký mới đạt 8,43 tỷ USD (tăng 13,8% so với cùng kỳ 2019) và vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 3,72 tỷ USD (tăng 26,8% so cùng kỳ 2019). Đây là những tín hiệu tích cực, thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Về kim ngạch xuất khẩu, khu vực ĐTNN giảm cả về giá trị so với cùng kỳ cũng như tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu cả nước. Cụ thể, xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 79,8 tỷ USD, bằng 93,3% so với cùng kỳ, chiếm 65,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 79 tỷ USD, bằng 93,6% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 65,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 6 tháng đầu năm 2020.

Còn nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 65,6 tỷ USD, bằng 94,6% so cùng kỳ và chiếm 56% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tác động của đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Mặc dù khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 14,2 tỷ USD và góp phần thặng dư cán cân thương mại cả nước 4 tỷ USD, song kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục giảm so với cùng kỳ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đại dịch Covid-19 đã có những tác động tiêu cực tới nền kinh tế thế giới, trong đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn. Vốn thực hiện của các dự án ĐTNN tiếp tục giảm trong 6 tháng đầu năm, chỉ bằng 95,1% so với cùng kỳ, song mức độ giảm đang cải thiện dần so với các tháng trước đó.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo tham luận của Cục Đầu tư nước ngoài về tình hình thu hút đầu tư tại đây.

Tin mới lên