Diễn đàn VNF

Chủ tịch Constrexim 'than thở' môi trường kinh doanh: 'Chỉ nộp tiền sử dụng đất cũng mất 6 tháng'

(VNF) - Ông Nguyễn Đức Cây, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Constrexim, kiến nghị nhà nước cần xử lý một cách triệt để tình trạng gây phiền hà, gây khó khăn, tham nhũng vặt trong bộ máy công quyền từ trung ương đến địa phương.

Chủ tịch Constrexim 'than thở' môi trường kinh doanh: 'Chỉ nộp tiền sử dụng đất cũng mất 6 tháng'

Chủ tịch Constrexim Nguyễn Đức Cây

Nêu ý kiến tại "Diễn đàn doanh nhân 2020", ông Nguyễn Đức Cây đã kiến nghị Đảng, nhà nước cần đặc biệt quan tâm đến sự đồng bộ về việc ban hành các cơ chế, chính sách các thể chế quản lý, sớm loại bỏ tình trạng các thông tư, nghị định của các bộ, ngành chồng chéo lên nhau.

"Tôi là chủ tịch của một công ty, có 40 năm đầu tư, xin thưa là chế chính sách rất phức tạp. Chúng ta làm theo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì không đúng với Bộ Xây dựng, làm theo Bộ Xây dựng thì Bộ Tài chính bảo không được", ông Cây dẫn chứng.

"Chúng tôi thường nói vui với nhau là doanh nhân phải gánh chịu 1001 nỗi khổ khác nhau mà không ai biết", ông nói thêm.

Ông Cây cũng kiến nghị Đảng, nhà nước bằng mọi biện pháp xử lý một cách triệt để tình trạng gây phiền hà, gây khó khăn, tham nhũng vặt trong bộ máy công quyền từ trung ương đến địa phương.

Ông cho rằng Đảng và Nhà nước đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết để giải quyết vấn đề này nhưng hiệu quả thực sự chưa cao. "Nguyên nhân chính là chưa có chế tài đủ mạnh để loại bỏ những con sâu, con mọt đang tồn tại và sống nhởn nhơ trong bộ máy công quyền".

"Mọi người đều thừa nhận rằng đi đến đâu là gặp khó đến đấy. Có hôm tôi tâm sự với anh Lộc (Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc - PV), chỉ nộp tiền sử dụng đất mà người ta kéo dài 6 tháng mới đồng ý", ông Cây cho biết.

Một kiến nghị khác của ông Cây là Đảng, nhà nước cần có cơ chế và quy định cụ thể khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Theo ông, cơ chế này cần được cụ thể hóa bằng các chính sách hỗ trợ kinh tế thiết thực như giảm lãi vay ngân hàng, giảm đóng góp thuế…

"Nếu vì quyết tâm xóa đói, giảm nghèo tạo công ăn việc làm cho hàng chục triệu người trong xã hội thì việc khuyến khích nói trên là xứng đáng", ông nêu quan điểm.

Tham gia góp ý kiến nghị với Đảng và nhà nước, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Công ty Đầu tư Xây dựng & Thương mại VN Đà Thành, nêu 4 nội dung.

Một là nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch hơn nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Hai là nhà nước nên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài nước để có những quyết sách tốt nhất nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Ba là các bộ, ngành trung ương, đặc biệt là các địa phương, cần có những chương trình hành động cụ thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đó dành sự quan tâm đúng mức đến doanh nghiệp và người lao động yếu thế, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Song song với đó là quan tâm xử lý kiến nghị của doanh nghiệp nhanh hơn, thuận lợi hơn, không đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết làm mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp.

Bốn là nhà nước phải công bằng, đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân, nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng, thậm chí phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân..

Tin mới lên