Tài chính

GEG chào bán hơn 30,3 triệu cổ phiếu để góp vốn vào dự án điện gió tại Tiền Giang

(VNF) - Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 30,37 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

GEG chào bán hơn 30,3 triệu cổ phiếu để góp vốn vào dự án điện gió tại Tiền Giang

GEG chào bán hơn 30,3 triệu cổ phiếu để góp vốn vào dự án điện gió tại Tiền Giang

Tỷ lệ phát hành là 1.000:94, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phần của công ty tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1.000 quyền mua sẽ được mua 94 cổ phần mới.

Giá phát hành dự kiến là 14.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của GEG sẽ tăng từ 3.219 tỷ đồng lên 3.523 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, GEG dự kiến số tiền tối đa thu được từ đợt huy động vốn là 425 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để góp vốn đầu tư vào công ty con triển khai các dự án năng lượng tái tạo của công ty.

Cụ thể, công ty sẽ góp vốn vào Công ty Cổ phần năng lượng điện gió Tiền Giang nhằm triển khai đầu tư dự án Nhà máy điện Tân Phú Đông 1. Thời gian góp vốn dự kiến trong quý IV/2022 tới.

Theo giới thiệu, Công ty Cổ phần năng lượng điện gió Tiền Giang có trụ sở tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang với ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất điện. Đây là công ty con của GEC được thành lập năm 2018, trong đó GEC đã góp 57,98% vốn góp. Hiện vốn điều lệ của Công ty Cổ phần năng lượng điện gió Tiền Giang là hơn 957 tỷ đồng.

Dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông với loại hình là dự án điện gió ngoài khơi, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.464 tỷ đồng.

GEG cho biết, nếu số vốn huy động từ đợt phát hành nói trên không thành công, công ty sẽ dùng vốn khác hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác để bù đắp.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của GEG đạt 1.076 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của công ty nửa đầu năm nay lần lượt đạt 228 tỷ đồng và 212 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của GEG đạt 12.673 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, đến từ sự tăng trưởng của tài sản dài hạn dở dang với các dự án đang hoàn thiện.

Tin mới lên