Tin tức

Giá nhà đất phường Vạn Phúc, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

(VNF) - So với đầu năm, giá nhà đất phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đã giảm 3,9%.

Giá nhà đất phường Vạn Phúc, quận Hà Đông biến động thế nào trong 6 tháng qua?

Giá nhà đất phường Vạn Phúc trung bình 6 tháng qua là 87,91 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất phường Vạn Phúc, quận Hà Đông 6 tháng đầu năm

Phường Vạn Phúc có 143,97 ha diện tích đất tự nhiên và dân số khoảng 15 nghìn người.

Giá nhà đất phường Vạn Phúc trong 6 tháng qua có sự chuyển biến nhẹ. Cụ thể, tháng 1/2018, giá nhà đất phường Vạn Phúc đứng ở mức 90,79 triệu đồng/m2. Trong tháng 2, mức giá tăng nhẹ lên 90,96 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, bước sang tháng 3, giá nhà đất phường Vạn Phúc giảm 5,7% xuống mức 85,61 triệu đồng/m2.

Đến tháng 4 và tháng 5, giá nhà đất phường Vạn Phúc lại tăng lên mức 86,42 triệu đồng/m2. Đà tăng tiếp tục trong tháng 6 với mức giá đạt 87,28 triệu đồng/m2. Dù vậy, so với đầu năm giá nhà đất phường Vạn Phúc tháng 6/2018 vẫn giảm 3,9%.

Như vậy, giá nhà đất phường Vạn Phúc trung bình 6 tháng qua là 87,91 triệu đồng/m2.

So với đầu năm giá nhà đất phường Vạn Phúc tháng 6/2018 vẫn giảm 3,9%

Tại một số đường phố chính, giá nhà đất phường Vạn Phúc trong tháng 6/2018 như sau: đường Vạn Phúc (99,81 triệu đồng/m2 mặt tiền; 79,85 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 64,87 triệu đồng /m2 hẻm cấp 2), đường Phố Lụa (78,52 triệu đồng/m2 mặt tiền; 62,81 triệu đồng /m2 hẻm cấp 1; 51,03 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Ngô Thị Sỹ (59,05 triệu đồng/m2 mặt tiền; 47,24 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 38,38 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2), đường Tố Hữu (123,50 triệu đồng/m2 mặt tiền; 98,80 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 80,27 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1), đường Ngô Quyền (81,65 triệu đồng/m2 mặt tiền; 65,32 triệu đồng/m2 hẻm cấp 1; 53,07 triệu đồng/m2 hẻm cấp 2).

Giá thuê tại con đường trên lần lượt là: đường Vạn Phúc (299.445 đồng/m2 mặt tiền; 259.519 đồng/m2 trong hẻm), đường Phố Lụa (235.563 đồng/m2 mặt tiền; 204.155 đồng/m2 trong hẻm), đường Ngô Sỹ Liên (177.174 đồng/m2 mặt tiền; 153.551 đồng/m2 trong hẻm), đường Tố Hữu (370.500 đồng/m2 mặt tiền; 321.100 đồng/m2 trong hẻm), đường Ngô Quyền (244.959 đồng/m2 mặt tiền; 212.290 đồng/m2 trong hẻm).

Với tình hình giao dịch hiện tại, giá nhà đất phường Vạn Phúc dự báo sẽ ổn định trong vòng 3 tháng tiếp theo.

Như vậy, giá trị trung bình bất động sản tại khu vực này là khoảng 87.289.000 đồng/m2.

Tin mới lên