Tài chính

Hà Nội công khai danh sách đơn vị nợ thuế, Long Giang Land 'đội sổ' với gần 55 tỷ đồng

(VNF) - Tới kỳ khóa sổ 31/5, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết có 205 người nộp thuế nợ thuế, phí công khai lần đầu với số tiền gần 80 tỷ đồng. Riêng Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land, HoSE: LGL) nợ gần 55 tỷ đồng.

Hà Nội công khai danh sách đơn vị nợ thuế, Long Giang Land 'đội sổ' với gần 55 tỷ đồng

Hà Nội công khai danh sách đơn vị nợ thuế, Long Giang Land 'đội sổ' với gần 55 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tiếp tục thực hiện công khai lần đầu nợ thuế đối với 281 người nộp thuế với tổng số nợ khó thu và khả năng thu 112.459 triệu đồng. Cùng với đó là danh sách 136 người nộp thuế sau khi thực hiện công khai trong năng 2022 đến thời điểm rà soát đã nộp hết nợ vào ngân sách nhà nước.

Tính tới kỳ khóa sổ 31/5, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết có 205 người nộp thuế nợ thuế, phí công khai lần đầu với số tiền gần 80 tỷ đồng.

Riêng Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land, HoSE: LGL) nợ gần 55 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp này nợ thuế thu nhập doanh nghiệp gần 16 tỷ đồng; nợ gần 14 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản; nợ gần 7 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng; nợ hơn 6,5 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng; nợ hơn 6 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cùng các khoản nợ khác…

Cũng theo danh sách của Cục Thuế Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Phương Viễn nợ thuế số tiền hơn 21,4 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Graphite Việt Nam nợ số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng gần 2 tỷ đồng; khoảng 1,7 tỷ đồng tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế…

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tiến hành nhiều giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng; thể hiện sự kiên quyết của cơ quan thuế trong công tác quản lý nợ thuế, phối hợp với các cơ quan liên quan, đề xuất các cấp có thẩm  quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế quyết liệt hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, các chủ đầu tư có nguồn tiền nhưng cố tình chây ỳ, không hoàn thành nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Danh sách các đơn vị nợ thuế được Cục Thuế TP. Hà Nội công khai, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây!

Tin mới lên