Tài chính

Lãi trước thuế bán niên đạt 117 tỷ, Lideco tiếp tục trông cậy vào KĐT Bắc Quốc lộ 32

(VNF) - Đà tăng doanh thu trong quý II/2022 đã đưa lợi nhuận trước thuế 6 tháng của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco, HoSE: NTL) lên 117 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi trước thuế bán niên đạt 117 tỷ, Lideco tiếp tục trông cậy vào KĐT Bắc Quốc lộ 32

Lãi trước thuế bán niên đạt 117 tỷ, Lideco tiếp tục trông cậy vào KĐT Bắc Quốc lộ 32

Lideco tiếp tục có một quý kinh doanh khởi sắc khi quý II/2022, doanh thu thuần đạt 120 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và tăng 38% so với quý I/2022 (quý I/2022 doanh thu cũng đã tăng trưởng 75%).

Đà tăng của doanh thu đã kéo lợi nhuận gộp tăng 15%, đạt 81 tỷ đồng.

Trong quý, các loại chi phí của Lideco chỉ "nhích" rất nhẹ, khiến lợi nhuận trước thuế đạt 72 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Lideco đạt 208 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận gộp đạt 134 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 117 tỷ đồng, tăng 44%.

Dù tăng trưởng rất khá song so với mục tiêu 700 tỷ đồng doanh thu năm nay, có thể thấy Lideco vẫn còn cách đích rất xa.

Về tài sản, tổng tài sản tại ngày 30/6/2022 là 1.818 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm; đại đa số là tài sản ngắn hạn (chiếm 97%).

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 70%, đạt giá trị 1.268 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong số này, có 44 tỷ đồng là hàng hóa bất động sản tại dự án khhu chung cư lô 4,5 đường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; 1.224 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại: dự án Dịch Vọng (274 tỷ đồng), khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 (207 tỷ đồng), khu 23ha Bãi Muối, phường Cao Thắng, Hà Lâm, TP. Hạ Long (704 tỷ đồng)…

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt giá trị 252 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, chủ yếu là khoản Lideco cho ông Trần Trọng Nghĩa tạm ứng để thực hiện các dự án tại Quảng Ninh (178 tỷ đồng).

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm khá mạnh so với đầu năm (-41%) xuống 217 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý II/2022 là 573 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Lideco vẫn giữ sạch nợ vay. Trong khi đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng thêm 11%, lên 250 tỷ đồng, chủ yếu là tại dự án Bắc Quốc lộ 32 (246 tỷ đồng). Điều này cho thấy dự án vẫn là gà đẻ trứng cho Lideco trong thời gian tới.

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn đạt 215 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của Lideco là 1.245 tỷ đồng, tăng 1%. Với vốn chủ rất dày, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty rất thấp.

Điểm kém của Lideco là dòng tiền kinh doanh 6 tháng đầu năm vẫn âm 65 tỷ đồng (cùng kỳ âm 25 tỷ đồng).

Tin mới lên