Tài chính

Lợi nhuận SSI tăng mạnh 28%, nhiều khoản đầu tư sinh lời ‘khủng’

(VNF) – Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2017 của SSI đạt 734 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khoản đầu tư của SSI đang sinh lời "khủng", đặc biệt là các tài sản tài chính sẵn sàng để bán.

Lợi nhuận SSI tăng mạnh 28%, nhiều khoản đầu tư sinh lời ‘khủng’

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017, theo đó, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2017 của SSI đạt 734 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành quả lợi nhuận trên đến từ hầu hết các hoạt động kinh doanh. Nửa đầu năm 2017, SSI ghi nhận 340 tỷ đồng lãi từ các tài sản tài chính FVTPL, đồng thời ghi nhận 128 tỷ đồng lỗ từ các tài sản này, đồng nghĩa SSI lãi thuần 212 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ 2016.

Trong kỳ, SSI ghi nhận 198 tỷ đồng lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), tăng mạnh 27%; trong khi đó, công ty chứng khoán này cũng ghi nhận 237 tỷ đồng lãi từ các khoản cho vay và phải thu, tăng 15%.

Hoạt động môi giới cũng ghi nhận khởi sắc rõ rệt khi đem về cho SSI 300 tỷ đồng doanh thu, tăng 75%. Song song, chi phí môi giới tăng 58%, đạt 218 tỷ đồng. Tựu chung, SSI ghi nhận 172 tỷ đồng lãi thuần từ nghiệp vụ môi giới, gấp 5,2 lần cùng kỳ.

Duy chỉ có lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFC) là giảm 44%, từ 151 tỷ đồng xuống 85,9 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của SSI đạt 16.390 tỷ đồng, tăng 17% so với hồi đầu năm, trong đó, tập trung chủ yếu vào các tài sản tài chính FVTPL (1.575 tỷ đồng), các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (5.643 tỷ đồng), các khoản cho vay (4.195 tỷ đồng), tài sản tài chính sẵn sàng để bán (1.926 tỷ đồng) và tài sản tài chính dài hạn (1.426 tỷ đồng).

Về tài sản tài chính FVTPL, SSI hiện đang đầu tư vào nhiều cổ phiếu cả niêm yết lẫn chưa niêm yết, trong đó tiêu biểu nhất là khoản đầu tư vào cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Cụ thể, SSI hiện đã đầu tư 237 tỷ đồng vào cổ phiếu PLX tính theo giá gốc. Đến hết ngày 30/6/2017, giá trị khoản đầu tư này đã lên đến 335 tỷ đồng, tương ứng lãi 41,4%.

Về các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, SSI hiện đang gửi 5.643 tỷ đồng tại ngân hàng với kỳ hạn từ trên 3 tháng đến không quá 1 năm.

Đối với các khoản cho vay, chủ yếu các khoản này là cho vay hoạt động ký quỹ (3.956 tỷ đồng), còn lại là cho vay hoạt động ứng trước tiền bán của khách hàng (228 tỷ đồng) và cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán theo hợp đồng môi giới (11,4 tỷ đồng).

Về tài sản tài chính sẵn sàng để bán, nhiều khoản đầu tư của SSI đang sinh lời "khủng", như khoản đầu tư vào cổ phiếu VSC hiện đang lãi 35,5%, cổ phiếu TMS lãi 181%, cổ phiếu OPC lãi 81,4%, cổ phiếu SGN lãi 272%, cổ phiếu CTD lãi 41%.

Thêm vào đó, khoản đầu tư vào Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) hiện cũng đang đem về tỷ suất lợi nhuận 46% cho SSI.

Tin mới lên