Ngân hàng

Lựa chọn kênh đầu tư: Gửi tiết kiệm vẫn có vị thế

Lựa chọn kênh đầu tư: Gửi tiết kiệm vẫn có vị thế

Nhìn đi ngó lại thì hiện với đại bộ phận người dân Việt Nam, tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư an toàn với mức sinh lời khá hấp dẫn khi mà hiện lãi suất tiền gửi cao nhất vẫn xấp xỉ 8%/năm.