Ngân hàng

NHNN dính nhiều vi phạm trong việc ‘quản’ các TCTD

(VNF) – Hàng loạt vi phạm, khuyết điểm của NHNN trong việc quản lý, thanh tra, xử lý các tổ chức tín dụng (TCTD) đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra.

NHNN dính nhiều vi phạm trong việc ‘quản’ các TCTD

Thanh tra Chính phủ mới đây đã công bố Thông báo số 2214/TB-TTCP về Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Nổi bật trong kết luận thanh tra là hàng loạt vi phạm của NHNN trong việc quản lý, thanh tra, xử lý các tổ chức tín dụng (TCTD).

Về thực hiện chức năng giám sát, Thanh tra Chính phủ đánh giá, công tác giám sát từ xa chưa tổng hợp và phân tích sâu sắc các báo cáo của TCTD để đánh giá chính xác các nội dung: diễn biến về cơ cấu tài sản Nợ và tài sản Có; chất lượng tài sản Có; Vốn tự có; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh; việc thực hiện quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD và các quy định khác của pháp luật.

Chất lượng công tác giám sát từ xa chưa có trong việc phát hiện các tiềm ẩn rủi ro, chưa đánh giá nguy cơ tiềm ẩn đối với các TCTD; chưa phát huy được hiệu quả của vai trò cảnh báo hệ thống; việc tổng hợp, xử lý thông tin và phối hợp với Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng với Trung tâm thông tin tín dụng CIC chưa phát huy được hiệu quả trong hoạt động giám sát các TCTD.

Chất lượng các báo cáo giám sát cũng như các văn bản cá biệt chưa xuất xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm hành chính của một số đối tượng giám sát ngân hàng theo quy định của pháp luật nhằm chấn chỉnh việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của các TCTD.

Về thực hiện kế hoạch thanh tra, trong thời gian từ 1/1/2010 đến 30/6/2015, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN, NHNH TP.HCM có nhiều khuyết điểm, vi phạm, trong đó, đáng chú ý, một số kết luận thanh tra việc kiến nghị, xử lý đối với các vi phạm chưa nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Cụ thể, NHNN đã không xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng có vi phạm; chưa kịp thời có biện pháp xử lý, chấn chỉnh hữu hiệu đối với một số TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, chất lượng một số của thanh tra chưa cao. Các TCTD có nhiều vi phạm, nhưng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa kịp thời phát hiện để xử lý, ngăn chặn.

Việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của NHNN còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng việc khắc phục, chỉnh sửa, thực hiện kiến nghị sau thanh tra của một số TCTD còn kéo dài, chưa đúng tiến độ về thời gian yêu cầu.

Thêm vào đó, NHNN chậm ban hành quyết định đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, khi TCTD lâm vào một trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 3, Điều 146 Luật các TCTD năm 2010.

Trên cơ sở những vi phạm, khuyết điểm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị theo thẩm quyền, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và chỉ đạo các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các đơn vị dính sai phạm khác về các khuyết điểm, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định pháp luật những vi phạm của các TCTD được Thanh tra giám sát ngân hàng phát hiện nhưng chưa xử lý hoặc xử lý chưa phù hợp.

Ngoài ra, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng phải xử lý các vi phạm của các TCTD mà TTCP đã chỉ ra trong kết luận. Đặc biệt đối với việc các TCTD cho vay đối với các khách hàng có vi phạm, Thanh tra giám sát ngân hàng cần sớm chỉ đạo NHNN tỉnh, thành phố giám sát, đôn đốc chặt chẽ việc thực hiện kiến nghị sau giám sát và thanh tra, nếu thấy dấu hiệu tội phạm cần chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo pháp luật.

Ngoài những vi phạm trong việc "quản" các TCTD, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra, công tác phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn về việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của NHNN không tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều này khiến việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của NHNN hàng năm chưa đúng về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, chậm thời gian; năm 2014 Ban Lãnh đạo NHNN thực hiện kê khai tài sản chậm trên 45 ngày so với quy định.

Không thực hiện đúng Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc quyết định phạm vi công khai, hình thức công khai Bản kê khai của Người có nghĩa vụ kê khai do mình quản lý.

Thống đốc NHNN không giao nhiệm vụ cho Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu về việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập mà giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các đơn vị tự lập, danh sách các đơn vị lập không được Thống đốc phê duyệt là chưa đúng quy định hiện hành.

Theo Thanh tra Chính phủ, NHNN và các cơ quan trực thuộc NHNN còn có những tồn tại, khuyết điểm trong việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; việc thực hiện luân chuyển công tác; việc thực hiện thẩm quyền kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Tin mới lên