Bất động sản

Quảng Bình bổ sung, điều chỉnh 550 ha cho 98 dự án

(VNF) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã có quyết định phê duyệt bổ sung, điều chỉnh một số dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn. Tổng số dự án bổ sung, điều chỉnh là 98 dự án, với tổng diện tích 550,57ha.

Quảng Bình bổ sung, điều chỉnh 550 ha cho 98 dự án

Một góc TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: minh họa

Theo Quyết định số 3021/QĐ-UBND, tỉnh Quảng Bình đồng ý bổ sung, điều chỉnh 77 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua ngày 13/8/2021, với tổng diện tích 203,86ha.

Trong đó, bổ sung mới 57 dự án theo quy định của Luật Đất đai (có 35 dự án đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại Luật Đất đai) với tổng diện tích 117,63ha, bao gồm: 35,73ha đất trồng lúa; 37,63ha đất nông nghiệp khác; 37,59ha đất phi nông nghiệp và 6,68ha đất chưa sử dụng.

Bổ sung mới 7 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai, với diện tích 14,38ha, bao gồm: 6,54ha đất trồng lúa; 0,06ha đất rừng phòng hộ; 5,63ha đất nông nghiệp khác; 1,98ha đất phi nông nghiệp và 0,17ha đất chưa sử dụng.

Cùng với đó, điều chỉnh 13 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua ngày 2/4/2021 (trong đó có 11 dự án đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013) với tổng diện tích sau điều chỉnh là 71,85ha, bao gồm: 23,24ha đất trồng lúa; 2,73ha đất rừng phòng hộ; 19,29ha đất nông nghiệp khác; 17,67ha đất phi nông nghiệp và 8,92ha đất chưa sử dụng.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình cũng quyết định bổ sung, điều chỉnh 21 dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thị xã, TP. Đồng Hới với tổng diện tích 346,71ha.

Theo đó, tỉnh bổ sung mới 17 dự án, tổng diện tích sử dụng đất là 38,89ha, bao gồm: 2,34ha đất trồng lúa; 21,27ha đất nông nghiệp còn lại; 11,39ha đất phi nông nghiệp và 3,89ha đất chưa sử dụng. Điều chỉnh 4 dự án, tổng diện tích sử dụng đất 307,82ha, bao gồm: 306,04ha đất nông nghiệp còn lại; 0,62ha đất phi nông nghiệp và 1,16ha đất chưa sử dụng.

Trong số các dự án có diện tích bổ sung, điều chỉnh lần này nhiều nhất là dự án Hệ thống đường nối từ trung tâm đến sân bay Đồng Hới và các tuyến đường phụ cận trong khu vực thu hồi gần 16ha, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đường Quang Trung, Phường Thọ Quang, Thị xã Ba Đồn 10,5ha.

Ngoài ra, còn có dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới tại xã Bảo Binh điều chỉnh, bổ sung 20ha; tuyến đường du lịch Thành phố Đồng Hới kết nối với vùng Nam Quảng Bình với diện tích điều chỉnh, bổ sung gần 14ha.

Tin mới lên