Đô thị

Quảng Ngãi sẽ thu 3.100 tỷ tiền sử dụng đất năm 2022

(VNF) - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, trong năm 2022, số thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh là 3.100 tỷ đồng.

Quảng Ngãi sẽ thu 3.100 tỷ tiền sử dụng đất năm 2022

Một dự án trong khu đô thị Vạn Tường, Quảng Ngãi đang san lấp đất nền. Ảnh: Nhuệ Lộc

Tại cuộc họp cho ý kiến chỉ đạo phương án thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, số tiền dự thu khoảng 3.318 tỷ đồng. 

Trong đó, thu tiền sử dụng đất từ các dự án bất động sản thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước khoảng 575,6 tỷ đồng; từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý dự kiến khoảng 2.524,8 tỷ đồng; từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý dự kiến khoảng 217,7 tỷ đồng. 

Trách nhiệm thu của cấp tỉnh có 23 dự án, được đưa vào thu tiền sử dụng đất trong năm 2022, được chia theo lộ trình, gắn với dự án cụ thể, kéo dài từ quý I đến quý III/2022. Trong đó: quý I tổ chức thu tiền sử dụng đất của 8 dự án, quý II thu của 7 dự án và quý III thu của 8 dự án.

Theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, những năm trước, tỉnh đề ra số thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất khá lớn, nhưng việc thực hiện chưa đạt yêu cầu. 

Nguyên nhân là chưa giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, chưa có phương án khả thi. Vì vậy, năm 2022, tỉnh đề ra mục tiêu thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh là 3.100 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, giải quyết kịp thời các thủ tục cần thiết để triển khai thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra. Việc đưa ra đấu giá hoặc đấu thầu cần tuân thủ đúng quy định, trong đó, việc xây dựng giá phải sát với thực tế, đảm bảo công tác đấu giá, đấu thầu đạt kết quả cao.

Tin mới lên