Tài chính

Quý IV, Đạm Cà Mau (DCM) lãi bình quân 3 tỷ đồng/ngày, vượt chỉ tiêu cả năm

(VNF) - Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận sau thuế của DCM đạt 1.920 tỷ đồng, tăng 190% thực đạt năm trước. Đây là kết quả tươi sáng nhất suốt 10 năm hoạt động của doanh nghiệp.

Quý IV, Đạm Cà Mau (DCM) lãi bình quân 3 tỷ đồng/ngày, vượt chỉ tiêu cả năm

Quý IV, Đạm Cà Mau (DCM) lãi bình quân 3 tỷ đồng mỗi ngày, vượt chỉ tiêu cả năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 của Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM) cho thấy doanh thu và lợi nhuận đều khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu ba tháng cuối năm ngoái đạt 3.907 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 1.475 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần, tương ứng biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 20% lên 38%.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 55 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí tài chính tăng 6 tỷ đồng, lên 14 tỷ đồng. Doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí bán hàng tăng hơn 14 tỷ đồng, lên 120 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 80 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 221 tỷ đồng.

Kết quả, DCM ghi lãi sau thuế 1.096 tỷ đồng, gấp 5,3 lần so với số lãi 207 tỷ đồng đạt được quý IV/2020.

Giải trình về lợi nhuận tăng đột biến, DCM cho biết doanh thu quý IV vừa qua được thúc đẩy bởi tình trạng khan hiếm nguồn cung phân bón trên toàn cầu, kết hợp với chính sách hạn chế xuất khẩu của các quốc gia như Nga, Trung Quốc dẫn đến giá bán phân bón trong nước tăng mạnh. Ước tính giá bán bình quân mặt hàng phân bón ure quý IV/2021 tăng hơn 111% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó các yếu tố chi phí sản xuất, chi phí bán hàng đều tăng do biến động giá nguyên liệu đầu vào, kết hợp tình hình dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên nhờ diễn biến giá phân bón thuận lợi nên làm cho doanh thu và đặc biệt là lợi nhuận của DCM tăng mạnh.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu của DCM đạt 9.870 tỷ đồng, tăng 30,5% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 1.920 tỷ đồng, tăng 190%. Đây là kết quả tươi sáng nhất suốt 10 năm hoạt động của doanh nghiệp.

Trước đó, sau giai đoạn 9 tháng đầu năm tích cực, DCM đã tăng kế hoạch doanh thu hợp nhất lên 9.168 tỷ đồng (từ 7.839 tỷ đồng, tăng 18%) và lợi nhuận sau thuế lên 867 tỷ đồng (từ 197 tỷ đồng, gấp 4,5 lần). Như vậy, DCM đã vượt 120% chỉ tiêu lợi nhuận điều chỉnh cả năm 2021.

Bước sang 2022, DCM đặt kế hoạch tổng doanh thu ước đạt gần 9.060 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 513 tỷ đồng, lần lượt giảm 1% và 40% so với kế hoạch năm ngoái.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của DCM đạt 10.846 tỷ đồng, tăng 24% so với hồi đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có khoản tiền 4.362 tỷ đồng đi gửi ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng (tăng 2.060 tỷ đồng so với đầu năm), ngoài ra còn có khoản tiền 426 tỷ đồng gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Lượng hàng tồn kho đến cuối năm đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Về hướng ngược lại, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của DCM vẫn giữ mức 689 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 135 tỷ đồng so với đầu năm, còn hơn 2 tỷ đồng.

Tin mới lên