Học thuật

Rời bỏ thị trường là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Rời bỏ thị trường (market exit) là gì?

Rời bỏ thị trường là gì?

Rời bỏ thị trường, sự (market exit) Sự rút khỏi thị trường nhất địnhcủa một hay nhiều doanh nghiệp. Trong lý thuyết về thị trường, doanh nghiệp rời bỏ thị trường nếu nó không kiếm được lợi nhuận bình thường trong dài hạn.

Rời bỏ thị trường là gì?

Rời bỏ thị trường (market exit) là sự rút khỏi thị trường nhất định của một hay nhiều doanh nghiệp. Trong lý thuyết về thị trường, doanh nghiệp rời bỏ thị trường nếu nó không kiếm được lợi nhuận bình thường trong dài hạn. Sự rời bỏ thị trường của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ tình trạng dư thừa công suất (hay năng lực sản xuất) và làm giảm tổng mức cung trên thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên