Đô thị

Siết chặt quản lý condotel, officetel và resort villa: Hà Nội chỉ đạo 'nóng'

(VNF) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4088 về quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel).

Siết chặt quản lý condotel, officetel và resort villa: Hà Nội chỉ đạo 'nóng'

Hà Nội chỉ đạo nóng về siết chặt quản lý condotel, officetel và resort villa (ảnh minh họa)

Theo đó, UBND thành phố giao các sở ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương về vấn đề này; chủ động rà soát theo các lĩnh vực quản lý, nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị, sử dụng đất đai, báo cáo UBND thành phố.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 703 ngày 14/2/2020 và các văn bản hướng dẫn khác, các quy định hiện hành có liên quan.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội cũng giao sở này rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, quy hoạch của dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của nhà đầu tư trong quá trình thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án condotel, officetel, kiểm soát chặt chẽ các dự án đề xuất chuyển đổi các chức năng không phải nhà ở thành nhà ở trên địa bàn thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm soát về chức năng sử dụng đất, khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch các dự án condotel, officetel... Sở này cũng phải kiểm soát các dự án, công trình có nhu cầu chuyển đổi các chức năng không phải nhà ở thành nhà ở, thận trọng xem xét khi tham mưu, báo cáo UBND thành phố, xem xét giải quyết các thủ tục về quy hoạch kiến trúc.

Sở Xây dựng được giao kiểm soát, quản lý các công trình xây dựng, công tác thẩm định thiết kế cơ sở... Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh giấy phép xây dựng, rà soát việc chuyển đổi công năng thành nhà ở của các dự án thương mại dịch vụ nói chung, các dự án condotel, officetel nói riêng trên địa bàn thành phố.

Sở Du lịch có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh loại hình condotel, officetel.

Cục Thuế Hà Nội chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thông báo với các nhà đầu tư về các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ phải nộp khi nhà đầu tư thực hiện chuyển quyền sử dụng đất.

Về phía UBND các quận, huyện, thị xã, UBND TP. Hà Nội yêu cầu tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xây dựng, quá trình thực hiện, khai thác dự án bất động sản nói chung, dự án condotel, officetel nói riêng trên địa bàn quản lý.

Mới đây, tỉnh Bình Định cũng đã ban hành văn bản đề nghị Sở Xây dựng quản lý nhà nước đối với các dự án condotel, resort villa và officetel trên địa bàn. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát các nội dung quản lý nhà nước đối với dự án căn hộ, biệt thự du lịch và văn phòng kết hợp lưu trú trên địa bàn tỉnh; đồng thời đối chiếu các quy định hiện hành của nhà nước, đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo UBND tỉnh để xem xét cho ý kiến giải quyết.

Tin mới lên