Tài chính

PNJ và bài toán tài chính thời kỳ 'vàng son'

PNJ và bài toán tài chính thời kỳ 'vàng son'

(VNF) - Mặc dù đang trong thời kỳ "vàng son" nhưng việc mở rộng nhanh doanh thu cũng đặt ra cho PNJ bài toán tài chính không mấy dễ dàng. Năm 2018, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PNJ bất ngờ âm (-) 304 tỷ đồng. Với một doanh nghiệp trưởng thành như PNJ, đây là một tín hiệu kém khả quan.