Học thuật

Thôn tính ngược là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thôn tính ngược (reverse takeover) là gì?

Thôn tính ngược là gì?

Thôn tính ngược (reverse takeover) là tình huống trong đó một công ty nhỏ nhưng năng động muốn bành trướng nhanh chóng thôn tính một công ty lớn hơn, nhưng lạc hậu

Thôn tính ngược (reverse takeover) là tình huống trong đó một công ty nhỏ nhưng năng động muốn bành trướng nhanh chóng thôn tính một công ty lớn hơn, nhưng lạc hậu.

Trong các tình huống như vậy, công ty thôn tính phải phát hành cổ phiếu, trái phiếu mạo hiểm hoặc các loại chứng khoán khác nhằm thu hút đủ số vốn cần thiết để mua cổ phiếu của công ty lớn

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thôn tính ngược là một loại sáp nhập mà các công ty tư nhân tham gia để trở thành giao dịch công khai mà không cần đến một đợt chào bán công khai ban đầu (IPO). Ban đầu, công ty tư nhân mua đủ cổ phiếu để kiểm soát một công ty được giao dịch công khai. Cổ đông của công ty tư nhân sau đó trao đổi cổ phần của mình trong công ty tư nhân để chia cổ phiếu trong công ty đại chúng. Tại thời điểm này, công ty tư nhân đã trở thành một công ty được giao dịch công khai hiệu quả.

Trong một vụ thôn tính ngược, một công ty tư nhân không cần phải trả các khoản phí đắt tiền liên quan đến việc thiết lập một IPO. Tuy nhiên, công ty không có thêm bất kỳ khoản tiền nào thông qua việc sáp nhập, và nó phải có đủ tiền để hoàn thành giao dịch một mình.

Mặc dù không phải là yêu cầu của một thương vụ thôn tính ngược, tên của công ty được giao dịch công khai có liên quan thường được yêu cầu thay đổi như một phần của quy trình. Ngoài ra, việc tái cấu trúc doanh nghiệp của một hoặc cả hai công ty sáp nhập được điều chỉnh để đáp ứng thiết kế kinh doanh mới.

 

Tin mới lên