Học thuật

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thuế tiêu thụ đặc biệt (excise duty) là gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt (excise duty) là loại thuế gián thu mà chính phủ đánh vào đánh vào một số mặt hàng, đáng chú ý nhất là thuốc lá, xăng và đồ uống có cồn.

Thuế tiêu thụ đặc biệt (excise duty) là loại thuế gián thu mà chính phủ đánh vào đánh vào một số mặt hàng, đáng chú ý nhất là thuốc lá, xăng và đồ uống có cồn. Nếu nhu cầu về những mặt hàng này không co giãn đối với giá cả, biện pháp tăng thuế do chính phủ thực hiện với tư cách bộ phận của chính sách tài chính không chỉ làm tăng nguồn thu của chính phủ, mà còn làm cho người tiêu dùng có ít tiền hơn để chi tiêu cho các hàng hóa khác.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp đặt bởi tất cả các cấp của chính phủ - liên bang, tiểu bang và thành phố hay cấp tỉnh. Các loại thuế này thuộc một trong hai loại: đánh dựa trên giá trị của hàng hóa hoặc đánh trên một giá trị cụ thể. Thuế tiêu thụ đặc biệt theo giá trị là tỷ lệ phần trăm cố định được đánh giá trên hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Thuế cụ thể là số tiền cố định được áp dụng cho các giao dịch mua nhất định. Trong một số trường hợp, chính phủ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa có chi phí xã hội cao, chẳng hạn như thuốc lá và rượu, và vì lý do này, các loại thuế này đôi khi được gọi là thuế tội lỗi.

Thuế tiêu thụ đặc biệt cũng liên quan đến việc phạt thuế đối với các giao dịch không đủ điều kiện của các tài khoản hưu trí ở Mỹ.

 

 

Tin mới lên