Học thuật

Tính trùng là gì? Cách tránh tính trùng

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tính trùng (double counting) là gì? Cách tránh tính trùng.

Tính trùng là gì? Cách tránh tính trùng

Tính trùng (double counting) là việc ghi chép một hiện tượng kinh tế hai hay nhiều lần. Điều này thường xảy ra khi tính toán thu nhập quốc dân hoặc tính toán lợi ích - chi phí.

Tính trùng là gì?

Tính trùng (double counting) là việc ghi chép một hiện tượng kinh tế hai hay nhiều lần. Điều này thường xảy ra khi tính toán thu nhập quốc dân hoặc tính toán lợi ích - chi phí. Chẳng hạn, nếu cộng giá than với giá điện sản xuất trong một năm, chúng ta đã tính trùng vì giá trị của than nằm trong giá trị của điện và vì vậy được cộng hai lần. Để tránh tính trùng, người ta phải áp dụng các phương pháp tổng hợp và quy trình tính toán thích hợp.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Cách tránh tính trùng

Về mặt lý thuyết, chúng ta có thể nói rằng có thể có hai cách khác nhau để tránh tính trùng, cụ thể là (i) phương pháp tiếp cận sản phẩm cuối cùng và (ii) cách tiếp cận giá trị gia tăng. Nhưng trong thực tế thực tế, việc tính trùng vẫn xảy ra vô tình trong phương pháp tiếp cận sản phẩm cuối cùng bởi vì mọi nhà sản xuất đều coi sản phẩm mà anh ta bán là sản phẩm cuối cùng mặc dù người mua có thể sử dụng sản phẩm đó làm sản phẩm trung gian để sản xuất.

Do đó vấn đề này được giải quyết hoàn hảo bằng phương pháp giá trị gia tăng. Theo phương pháp này, thay vì lấy giá trị của sản phẩm cuối cùng, giá trị gia tăng của mỗi công ty ở từng giai đoạn sản xuất được cộng lại.

Nói cách khác, chi phí của hàng hóa trung gian hoặc nguyên liệu được sử dụng bởi một công ty trong việc đưa ra một sản phẩm bị loại trừ và chỉ có giá trị gia tăng ở mỗi giai đoạn sản xuất của mỗi doanh nghiệp sản xuất được tính đến. Giá trị gia tăng được phát hiện bằng cách trừ đi giá trị của đầu vào (hàng hóa trung gian nhập vào hàng hóa cuối cùng) từ giá trị đầu ra (hàng hóa cuối cùng) của một doanh nghiệp.

 

Tin mới lên