Học thuật

Tổng thu nhập là gì? Đại lượng phản ánh thu nhập quốc dân

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tổng thu nhập (aggregate income) là gì? Đại lượng phản ánh thu nhập quốc dân.

Tổng thu nhập là gì? Đại lượng phản ánh thu nhập quốc dân

Tổng thu nhập ( aggregate income ) là tổng các khoản thu nhập của tất cả các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế.

Tổng thu nhập là gì?

Tổng thu nhập (aggregate income) là tổng các khoản thu nhập của tất cả các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế. Đây là khái niệm chung để chỉ các đại lượng phản ánh thu nhập quốc dân như tổng thu nhập trong nước (GDP), tổng thu nhập quốc dân (GNI) và thu nhập quốc dân ròng (NI).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đại lượng phản ánh thu nhập quốc dân

Tổng thu nhập quốc dân (Gross national income – GNI) là chỉ số kinh tế xác định tổng thu nhập của một quốc gia trong một thời gian, thường là một năm. Đây là chỉ tiêu đo thực lực của quốc gia. Thu nhập quốc dân tương tự như Tổng sản lượng quốc gia – GNP, chỉ khác biệt ở chỗ GNP không trừ đi thuế gián thu và khấu hao. Ví dụ, lợi nhuận của một công ty Mỹ hoạt động tại Anh sẽ được tính vào GNI của Mỹ và GDP của Anh, không tính vào GNI của Anh hay GDP của Mỹ.

 

Tin mới lên