Học thuật

Vạch cuối là gì? Ý nghĩa của lợi nhuận ròng

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Vạch cuối (bottom line) là gì? Ý nghĩa của lợi nhuận ròng.

Vạch cuối là gì? Ý nghĩa của lợi nhuận ròng

Vạch cuối (bottom line) là thuật ngữ kế toán để chỉ lợi nhuận ròng thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ tất cả các loại chi phí.

Vạch cuối là gì ?

Vạch cuối (bottom line) là thuật ngữ kế toán để chỉ lợi nhuận ròng thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ tất cả các loại chi phí. Trong kế toán, lợi nhuận là hiệu số của doanh thu ròng trừ tất cả các khoản chi phí, sản xuất, tiêu thụ, lãi suất trả cho tiền vay. Thông thường, lợi nhuận được báo cáo trước khi trả cổ tức hoặc chuyển sang làm dự trữ. 

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ý nghĩa của lợi nhuận ròng

Giá trị lợi nhuận sau thuế lớn hơn 0 và càng lớn thì công ty càng có lãi lớn. Ngược lại, giá trị này nhỏ hơn 0 nghĩa là công ty kinh doanh thua lỗ và cần đưa ra phương hướng hay chiến lược kinh doanh mới cho công ty, doanh nghiệp.

Tỷ suất lợi nhuận ròng phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh và từng ngành nghề kinh doanh. Bởi vậy, người có nhiệm vụ phân tích tài chính cho doanh nghiệp, công ty chỉ có thể sử dụng giá trị lợi nhuận sau thuế để so sánh doanh nghiệp với tỷ số bình quân toàn ngành hoặc với doanh nghiệp khác nhưng cùng ngành và đặc biệt phải so sánh cùng một thời điểm.

Tin mới lên