Đô thị

1.000 tỷ đồng tiền ngân sách sẽ được 'rót' làm tuyến đường bộ ven biển Nam Định

(VNF) - Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định có tổng mức đầu tư hơn 2.791 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 1.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp là hơn 1.791 tỷ đồng.

1.000 tỷ đồng tiền ngân sách sẽ được 'rót' làm tuyến đường bộ ven biển Nam Định

Tổng mức đầu tư của dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định là hơn 2.791 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định.

Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn quảng đường vận chuyển giữa tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận, kết nối với mạng lưới giao thông trong khu vực và hệ thống đường giao thông quốc gia, phát huy hết vai trò hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai.

Bên cạnh đó, tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch của vùng kinh tế biển Nam Định nói riêng, của tỉnh Nam Định và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung, đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão. Dự án cũng góp phần hoàn chỉnh và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, dự án có tổng chiều dài 65,8km, trong đó xây mới 38,43km; cải tạo và nâng cấp 13,09km; tận dụng hoặc đi trùng dự án khác 14,28km. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ 2020-2024.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 2.791 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 1.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp là hơn 1.791 tỷ đồng.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải để theo dõi, giám sát, tổng hợp theo đúng quy định. Đồng thời bố trí đủ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo triển khai, hoàn thành đúng tiến độ dự án được phê duyệt.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Nam Định tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu; chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu liên quan đến dự án và hiệu quả đầu tư dự án, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện dự án...

Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng yêu cầu chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đúng quy định pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND tỉnh Nam Định cân đối, bố trí đủ vốn theo kế hoạch để triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.

Tin mới lên