Tiêu điểm

7 tháng, vốn đầu tư trong nước của Đà Nẵng tăng hơn 200% so với cùng kỳ

(VNF) - Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tính chung 7 tháng, Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 20 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 5 dự án và tăng 207,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ 2021. 

7 tháng, vốn đầu tư trong nước của Đà Nẵng tăng hơn 200% so với cùng kỳ

Ảnh minh họa. Ảnh: Nhuệ Lộc

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước vào Đà Nẵng đang rất khả quan. Trong tháng 7/2022, địa phương có 7 dự án đầu tư đăng ký mới với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng; trong đó có 2 dự án ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao (KCN, KCNC) với tổng vốn 848 tỷ đồng và 5 dự án trong KCN, KCNC với tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng.

Tính chung 7 tháng, Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 20 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 5 dự án và tăng 207,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ 2021. 

Trong đó có 7 dự án nằm ngoài KCN, KCNC với tổng vốn đăng ký hơn 3.600 tỷ đồng và 13 dự án trong KCN, KCNC với tổng vốn đăng ký gần 3.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Đà Nẵng vẫn chưa được cải thiện. Từ ngày 16/6 đến 15/7 có 7 dự án được cấp mới với vốn đăng ký 60,5 triệu USD. 

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7, toàn thành phố có 24 dự án FDI được cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư (tương đương cùng kỳ 2021), vốn đăng ký đạt 67,4 triệu USD, giảm gần 55% so với cùng kỳ 2021.

Ngoài ra, doanh nghiệp thành lập mới gia nhập thị trường trên địa bàn thành phố trong tháng 7/2022 tiếp tục tăng lên. 

Theo đó, tính từ ngày 1/7 đến 15/7, Đà Nẵng đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cho 214 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt gần 990 tỷ đồng, tăng hơn 38% về số doanh nghiệp và tăng gần 21% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 7 tháng năm 2022, Đà Nẵng đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cho 2.734 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký gần 15.000 tỷ đồng; tăng gần 14% về số doanh nghiệp và tăng hơn 19% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng trong 7 tháng qua, có 376 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc rời khỏi thị trường, giảm gần 27% so với cùng kỳ; hơn 2.500 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện vẫn đang đối mặt khó khăn trong sản xuất kinh doanh, xin tạm ngừng hoạt động, tăng gần 38%. 

Tuy nhiên, dấu hiệu lạc quan cho thấy số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động đã gia tăng đáng kể với 1.646 doanh thu, tăng hơn 43% so với cùng kỳ 2021.

Tin mới lên