Bất động sản

Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dừng đấu giá 71 lô đất tại huyện Đất Đỏ

(VNF) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản về việc tạm dừng chủ trương đấu giá 71 lô đất đã xây dựng hoặc chuyển nhượng theo Kết luận số 3959 của UBND tỉnh ngày 22/4/2021.

Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dừng đấu giá 71 lô đất tại huyện Đất Đỏ

Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dừng đấu giá 71 lô đất tại huyện Đất Đỏ. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết ngày 22/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kết luận thanh tra số 3959/KL-UBND về việc Thanh tra lại việc giao đất đối với 235 trường hợp được giao đất ở trên địa bàn huyện Đất Đỏ và việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 4637/KL-STNMT ngày 25/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, có nội dung: “Đối với 71 lô đã xây dựng hoặc chuyển nhượng thì giao UBND huyện Đất Đỏ tiến hành đấu giá lô đất tương đương tại khu vực đó; sau đó, yêu cầu người được giao đất phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất qua đấu giá và số tiền người giao đất đã nộp”.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận thấy nội dung trên cần phải được rà soát, đánh giá lại để bảo đảm việc xử lý đúng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu UBND huyện Đất Đỏ, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tạm dừng thực hiện nội dung nêu trên, chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo Kết luận thanh tra số 3959/KL-UBND nêu trên, trong số 134 lô đất giao cho công chức, viên chức, người lao động có thu nhập thấp, chỉ có 3 lô đất được giao đúng quy định, có tới 119 lô đất giao không đúng quy định, 12 lô đất giao khi còn vướng mắc về cách hiểu quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại cụm cư dân xã Phước Hội có tới 91 lô giao đất không đúng quy định. Tại khu dân cư khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải có 1 lô. Còn ở khu dân cư thu nhập thấp Phước Hải có 27 lô.

Đối với 41 lô đất giao cho 40 người dân, theo Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ có 20 trường hợp giao đúng, 4 trường hợp còn vướng mắc về cách hiểu quy định của pháp luật và 17 trường hợp giao sai quy định.

Đối với 60 lô đất thuộc các trường hợp cấp đất thu tiền cho các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (2010 - 2015), tất cả đều không đúng quy định bởi 43 cá nhân được giao 60 lô đất này đều là những người đã có đất ở tại thời điểm giao đất.

Theo kết luận thanh tra, dự án Khu dân cư thu nhập thấp xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ rộng 21 ha theo quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 có tính chất là quy hoạch xây dựng khu nhà ở cho những người có thu nhập thấp và tái định cư trên địa bàn huyện. Do đó việc giao 60 lô đất cho 43 cán bộ tại đây là không đúng với tính chất dự án.

Theo UBND huyện Đất Đỏ, tính đến ngày 10/4/2020, trong 196 trường hợp giao đất sai có 48 lô được người nhận tự nguyện trả lại, 77 lô đất chưa xây dựng hoặc chưa chuyển nhượng, 71 lô đã xây dựng hoặc chuyển nhượng.

Thanh tra tỉnh này xác định, việc giao đất sai có trách nhiệm của một số lãnh đạo là Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ (giai đoạn 2011 - 2016) trong việc kí nhiều văn bản. Đồng thời, Trưởng Phòng TN&MT huyện cũng có trách nhiệm khi tham mưu giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với 196 trường hợp.

Đối với 148/196 lô đất giao sai quy định (48 lô đã được tự nguyện trả), UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao huyện Đất Đỏ khẩn trương thu hồi 77 lô đất chưa xây dựng hoặc chưa chuyển nhượng. Còn với 71 lô đã xây dựng hoạch chuyển nhượng thì tiến hành đấu giá lô đất tương đương tại khu vực sau đó yêu cầu người được giao đất phải nộp khoản tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất qua đấu giá và số tiền người giao đất đã nộp.

Với những sai phạm trên, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan.

Tin mới lên