Tiêu điểm

Đã bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trên 1.300 cán bộ diện Trung ương quản lý

(VNF) - Đó là thông tin được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết khi phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đã bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trên 1.300 cán bộ diện Trung ương quản lý

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Không còn chuyện giảm đầu mối thì đầu mối lại phình, giảm biên chế thì biên chế càng tăng

Thường trực Ban Bí thư nêu 3 ấn tượng lớn đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Một là toàn ngành tổ chức đã làm tốt công tác nghiên cứu tham mưu chiến lược về công tác tổ chức cán bộ, đã giải quyết được nhiều vấn đề của công tác tổ chức một cách căn cơ và bài bản.

Trong đó, có Quy định nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao cấp được cán bộ đảng viên và dư luận xã hội hoan nghênh, ủng hộ. Ông Vượng cho rằng chúng ta thực hiện tốt quy định này sẽ tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và trong xã hội.

Ấn tượng thứ hai là đã quan tâm tổ chức thực hiện Nghị quyết và đạt được kết quả quan trọng. Trong đó đáng lưu ý là nghị quyết về tinh giản biên chế đã được triển khai khẩn trương, tích cực với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp ủy các cấp.

Chúng ta đã thực hiện đồng bộ việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

“Việc sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế là không dễ, đạt được kết quả bước đầu như vậy là rất đáng trân trọng. Chúng tôi thấy đây là việc khó, vì lâu nay trong tâm lý mọi người thường nói giảm đầu mối thì đầu mối lại phình, giảm biên chế thì biên chế càng tăng. Nhưng thực sự không phải như vậy, chúng ta quyết liệt làm và đã có chuyển biến” – ông Vượng nhận định.

Ấn tượng thứ ba được Thường trực Ban Bí thư nhắc đến là ngành tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành một khối lượng lớn công việc về công tác cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai minh bạch, góp phần chống tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền.

“Chúng đã kiện toàn hơn 600 cán bộ và bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trên 1.300 cán bộ diện Trung ương quản lý; kiện toàn hàng chục ngàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cơ bản đúng người, đúng việc”, ông Vượng cho hay.

Nhưng bên cạnh đó, ông Vượng cho rằng công tác tổ chức xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục. Ông đặc biệt nhắc đến bài học về công tác cán bộ, vì đây là việc khó, phức tạp và nhạy cảm, vì thế cần phải giữ đúng nguyên tắc, thực sự phát huy dân chủ và dựa vào tập thể để xem xét, quyết định.

Công tác cán bộ mà sai thì rất khó khắc phục

Nhắc đến nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Trần Quốc Vượng lưu ý, trong tinh giản biến chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải thận trọng, chắc chắn, tránh cầu toàn nhưng đồng thời tránh nôn nóng.

“Công tác tổ chức mà sai thì khó khắc phục, sai một ly đi một dặm, nên phải thận trọng, rõ đến đâu làm đến đấy”, ông nói.

Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong công tác cán bộ, để chuẩn bị lựa chọn được đội ngũ cán bộ có tâm, có tài để trình các cấp lãnh đạo quyết định cần chú ý 3 nhân tố.

Thứ nhất là người đứng đầu, thứ hai là người làm công tác tổ chức, và thứ ba là người được lựa chọn.

Theo ông Vượng, nếu người đứng đầu, người làm công tác tổ chức công tâm, khách quan, minh bạch trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ và cán bộ được bổ nhiệm có lòng tự trọng, sẵn sàng từ chối nhiệm vụ nếu thấy bản thân không đủ năng lực thì chúng ta sẽ sớm khắc phục được chạy chức, chạy quyền.

“Cán bộ và công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nguyên nhân của mọi nguyên nhân, then chốt của then chốt, là liên quan trực tiếp đến con người, bởi vậy, trong quá trình thực hiện cần phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa công tác tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát”, ông Vượng lưu ý.

Bên cạnh đó, ông đề nghị tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, đưa nêu gương trở thành việc làm tự giác, nền nếp, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước để thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát và là cơ sở để đánh giá cán bộ.

Ông cũng nhắc đến nhiệm vụ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền.

“Lâu nay trong công tác cải cách hành chính nhà nước cũng làm mạnh nhưng bên đảng chưa làm mạnh, nhiều thủ tục trong công tác cán bộ còn rườm rà, không cần thiết, mất nhiều thời gian”, Thường trực Ban Bí thư nói và cho rằng cần sớm rà soát để đảm bảo quy định thiết thực, ngắn gọn mà hiệu quả.

Đặc biệt, cần quan tâm coi trọng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh ở trong và ngoài nước có hiệu quả; nghiên cứu tham mưu phân cấp trong đào tạo và xác nhận trình độ lý luận chính trị.

Xem thêm >> Sau 1 năm sắp xếp bộ máy: Giảm 3 cơ quan Trung ương, 9 Tổng cục và 60.656 biên chế

Tin mới lên