Đô thị

Thủ tướng đồng ý chuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ  sang đầu tư công

Thủ tướng đồng ý chuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sang đầu tư công

(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 147/TB – VPCP ngày 7/4/2020 về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, qua đó, Thủ tướng đã đồng ý chuyển đổi hình thức đầu tư 8 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ về phương thức đầu tư công, chậm nhất đến tháng 8/2020 khởi công.
« 1 2 3 4 5 6 »