M&A

Gỗ Trường Thành muốn đổi tên, phát hành 100 triệu cổ phiếu mới để M&A

(VNF) - Ngày 25/10 tới, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE:TTF) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 nhằm đổi tên công ty và phát hành cổ phiếu để thực hiện M&A.

Gỗ Trường Thành muốn đổi tên, phát hành 100 triệu cổ phiếu mới để M&A

Ngày 25/10 tới, TTF sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Theo tài liệu dự kiến trình Đại hội cổ đông, TTF dự định đổi tên công ty, lên kế hoạch sáp nhập và có một số thay đổi về nhân sự.

Theo đó, Gỗ Trường Thành sẽ đổi tên công ty thành CTCP TOTO FURNITURE với tên viết tắt là TOTO. Mã chứng khoán vẫn không thay đổi là TTF.

Ngoài việc đổi tên, Gỗ Trường Thành còn trình bày phương án sáp nhập, phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi nhằm cơ cấu lại hoạt động của công ty.

Theo phương án, Gỗ Trường Thành sẽ phát hành khoảng 100 triệu cổ phiếu mới tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng nhằm hoán đổi cổ phần với Công ty sáp nhập, để tăng vốn điều lệ từ 2.146 tỷ đồng hiện nay lên 3146 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi sẽ được xác định trên cơ sở so sánh mức giá được xác định theo các phương pháp cho cổ phiếu TTF và Công ty sáp nhập.

Đơn vị dự kiến sáp nhập chưa được công bố.  Sau sáp nhập, công ty mới sẽ được giữ nguyên thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT, Ban kiểm soát trực thuộc HĐQT như hiện tại.

Về nhân sự, HĐQT Gỗ Trường Thành cũng trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Hà Hoàng Thế Quang theo nguyện vọng cá nhân của ông Quang từ ngày 6/9/2018.

Đồng thời thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiếu thay thế giữ chức vụ Thành viên HĐQT TTF nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 6/9/2018.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của TTF, lỗ sau thuế của công ty mẹ là 685 tỷ đồng sau soát xét, nâng tổng lỗ lũy kế đến 30/6/2018 lên gần 2.100 tỷ đồng.

Tính đến hết quý II/2018, vốn chủ sở hữu còn chưa đến 100 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.146 tỷ đồng. Tổng tài sản công ty giảm gần 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, còn gần 3.300 tỷ đồng.

 

Tin mới lên