Ngân hàng

Cuộc đua 'zero fee' thêm phần quyết liệt

Cuộc đua 'zero fee' thêm phần quyết liệt

(VNF) - "Zero fee" - chính sách miễn phí giao dịch ngân hàng, một mặt buộc ngân hàng phải hy sinh nguồn thu từ dịch vụ thanh toán, riêng TPBank còn hy sinh cả nguồn thu từ phí rút tiền mặt qua ATM, trong khi vẫn phải gánh các chi phí giao dịch liên quan; mặt khác lại giúp ngân hàng nhanh chóng tăng quy mô khách hàng cũng như tăng lượng tiền gửi không kỳ hạn.
Ngân hàng muốn tăng phí ATM

Ngân hàng muốn tăng phí ATM