Tài chính tiêu dùng

PJICO ước đạt hơn 150 tỷ đồng lãi trước thuế nửa đầu năm, giảm 25%

(VNF) - Cả doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, HoSE: PGI) 6 tháng đầu năm 2022 đều vượt hơn nửa kế hoạch cả năm.

PJICO ước đạt hơn 150 tỷ đồng lãi trước thuế nửa đầu năm, giảm 25%

PJICO ước đạt hơn 150 tỷ đồng lãi trước thuế, sụt giảm 25% so với cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu của PJICO ước đạt 1.877,6 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 754,47 tỷ đồng, tăng trưởng 5,1%. Doanh thu nghiệp vụ hàng hải đạt 388,1 tỷ đồng, tăng trưởng 36,7%. Doanh thu nghiệp vụ cháy nổ, tài sản, hỗn hợp và hàng không đạt 511,73 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ 2021.

Chốt 6 tháng, lợi nhuận trước thuế lũy kế của PJICO đạt 150,7 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Như vậy, lợi nhuận trước thuế tính riêng trong quý II của PJICO ước đạt hơn 62 tỷ đồng, mức lợi nhuận thấp nhất (tính theo quý) kể từ cuối năm 2020 đến nay. 

Năm 2022, PJICO lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 10 – 12% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 250 tỷ đồng, cổ tức 12%.

Sau 2 quý đầu năm, PJICO cho biết đã hoàn thành lần lượt 51% và 60,3% doanh thu và lợi nhuận kế hoạch cả năm.

Trong những tháng đầu năm 2022, công ty bảo hiểm này đã hoàn thành thủ tục nới room sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài từ mức 49% lên 100%. Công ty cũng đã hoàn tất nâng vốn từ 887 tỷ đồng lên 1.108 tỷ đồng thông qua việc phát hành hơn 22,1 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Theo ban lãnh đạo PJICO, năm 2022 được dự báo là năm hồi phục và tăng tốc kinh doanh của ngành bảo hiểm, đặc biệt là mảng bảo hiểm phi nhân thọ. 

Số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IVA) cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 94.484 tỷ đồng, tăng trưởng 14,23% so với cùng kỳ 2021, trong đó doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.252 tỷ đồng, tăng 12,4%.

Cổ phiếu PGI mở cửa phiên 11/7 ở mức giá 27.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 2.900 tỷ đồng.

Tin mới lên