Đô thị

Quảng Nam chi 4.350 tỷ đồng cho 2 dự án hạ tầng giao thông

(VNF) - HĐND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo số 67 về kết luận của ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thống nhất bổ sung kinh phí cho 2 dự án hạ tầng giao thông.

Quảng Nam chi 4.350 tỷ đồng cho 2 dự án hạ tầng giao thông

Hai dự án có tổng vốn đầu tư 4.350 tỷ đồng.

Theo đó, tổng kinh phí bổ sung cho 2 dự án là 4.350 tỷ đồng. Việc thống nhất bổ sung kinh phí cho 2 dự án này dựa theo đề nghị của UBND tỉnh tại các công văn số: 7894, 7895/UBND-TH ngày 08/11/2021.

Hai dự án này là: xây dựng hạ tầng giao thông kết nối các khu chức năng trong khu kinh tế với dự kiến tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng và kết nối đường ven biển Việt Nam đến đường Đông Trường Sơn với dự kiến tổng mức đầu tư 2.454 tỷ đồng.

HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình bộ, ngành trung ương theo quy định; tiếp tục theo dõi, ý kiến chỉ đạo của bộ, ngành trung ương, hoàn chỉnh báo cáo để Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có văn bản gửi Thường trực HĐND về việc xin ý kiến bổ sung danh mục dự án kết nối đường ven biển Việt Nam đến đường Đông Trường Sơn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn ngân sách trung ương.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng tuyến đường kết nối vùng đông - tây phía bắc tỉnh Quảng Nam, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch, hình thành hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng để đẩy mạnh phát triển khu kinh tế ven biển phía đông.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, tuyến đường dự kiến có chiều dài 75km, quy mô đường giao thông cấp III, IV. Tổng mức đầu tư dự kiến là 2.454 tỷ đồng, nguồn ngân sách trung ương. Thời gian triển khai dự án là 2022-2027.

Tin mới lên