Đô thị

Quảng Nam nghiên cứu bổ sung sân golf 18 lỗ tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Sơn Viên

(VNF) - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án quy hoạch phân khu xây dựng khu phức hợp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp suối nước nóng Sơn Viên tại xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn.

Quảng Nam nghiên cứu bổ sung sân golf 18 lỗ tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Sơn Viên

Quảng Nam nghiên cứu bổ sung sân golf 18 lỗ tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Sơn Viên

Theo kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Nông Sơn làm chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng khu phức hợp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp suối nước nóng Sơn Viên tại xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn; Sở Xây dựng thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ tịch tỉnh lưu ý UBND huyện Nông Sơn rà soát lại ranh giới dự án để điều chỉnh cho phù hợp, khảo sát các tuyến giao thông hiện có trong khu vực để đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, quy hoạch, nâng cấp, kết nối hạ tầng giao thông đối ngoại phục vụ dự án.

Đồng thời thống kê các loại đất trong khu vực nghiên cứu quy hoạch để đề xuất nhiệm vụ, nghiên cứu quy hoạch hợp lý; trong đó, khu vực rừng tự nhiên không được đưa vào phạm vi nghiên cứu; rừng phòng hộ phải được thống kê, giữ lại và đề xuất phương án khai thác dịch vụ bền vững; khu vực rừng sản xuất có thể xem xét, đề xuất chuyển đổi một phần để quy hoạch các khu chức năng, phần diện tích còn lại được giữ lại để chuyển đổi cây trồng phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh cơ bản thống nhất với phương án nghiên cứu quy hoạch đối với các khu A, B, C, D. Riêng các khu E, F, G, K cần nghiên cứu, tính toán, đề xuất phù hợp trong quá trình lập quy hoạch.

Cụ thể, khu F là mỏ nước khoáng, không tổ chức tắm khoáng tại khu vực này, có thể nghiên cứu, quy hoạch để đầu tư xây dựng khách sạn tại khu vực lân cận để khai thác du lịch.

Khu G, K cần rà soát nhu cầu đầu tư nhà ở thương mại và nhà ở xã hội tại khu vực để xem xét, đề xuất quy mô nghiên cứu, quy hoạch phù hợp. Trường hợp có quy hoạch khu nhà ở, khu dân cư, xác định rõ quy mô, phạm vi trong đồ án quy hoạch phân khu; xác định rõ khu vực dự án thương mại dịch vụ du lịch và khu vực dự án phát triển nhà ở để phân biệt thành 2 dự án riêng, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và triển khai thực hiện dự án với hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đất đai.

Đối với khu E (sau khi nghiên cứu quy hoạch khu khách sạn tại khu F), nghiên cứu, quy hoạch thành bãi đỗ xe và nhà đón tiếp.

Đáng chú ý, đơn vị được giao có trách nhiệm nghiên cứu quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch sân golf phù hợp với điều kiện khu vực đồi núi để quy hoạch sân golf 18 lỗ. Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu bảo tồn, khai thác hiệu quả, hài hòa cảnh quan thiên nhiên của suối nước khoáng nóng, suối nước mát; phạm vi nghiên cứu đảm bảo hành lang bảo vệ suối theo quy định; đề xuất các loại hình du lịch đa dạng, phù hợp với cảnh quan và điều kiện tự nhiên tại khu vực, có tác dụng lan tỏa, thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch và kinh tế - xã hội của vùng…

Tin mới lên