Tài chính

Quý II: Taxi Vinasun lỗ sâu hơn so với quý I, nhưng nhẹ hơn cùng kỳ

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS, sàn HOSE) tiếp tục thua lỗ quý II/2021, sau khi đã lỗ quý I.

Quý II: Taxi Vinasun lỗ sâu hơn so với quý I, nhưng nhẹ hơn cùng kỳ

Quý II: Taxi Vinasun lỗ sâu hơn so với quý I, nhưng nhẹ hơn cùng kỳ

Trong quý II/2021, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp là hơn 150 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 156 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 373 tỷ đồng, giảm 28,5% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán của Ánh Dương Việt Nam trong quý II/2021 thậm chí cao hơn so với doanh thu thuần và theo đó, lợi nhuận gộp đã bị âm 27,5 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế nửa đầu năm 2021, lợi nhuận gộp của công ty này là 19,8 tỷ đồng.

Trong quý II, công ty có tăng doanh thu hoạt động tài chính, trong khi chi phí bán hàng tăng nhẹ và chi phí quản lý doanh nghiệp không biến động đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Ánh Dương Việt Nam trong quý II/2021 là âm 66,6 tỷ đồng, mức lỗ theo đó đã nhẹ hơn so với mức lỗ 111,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên do quý I công ty đã thua lỗ, theo đó, lỗ lũy kế 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp ngành taxi này đã tăng lên mức 96,9 tỷ đồng. So với 6 tháng đầu năm 2020, mức lỗ cũng đã có phần thấp hơn cùng kỳ do nửa đầu năm 2020 công ty này lỗ 128 tỷ đồng.

Ánh Dương Việt Nam là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu taxi Vinasun, từng là một trong những hãng taxi có nhiều đầu xe nhất tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Công ty này hiện có vốn chủ sở hữu 1.387 tỷ đồng, nợ phải trả tại ngày 30/6/2021 là 444 tỷ đồng.

Trong giai đoạn nửa đầu năm 2021, Ánh Dương Việt Nam đã thực hiện bán thanh lý khá nhiều tài sản và điều này giúp cho doanh nghiệp có được dòng tiền thu về khá lớn. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư trong nửa đầu năm là 145 tỷ đồng.

Xem thêm: Cổ đông Tập đoàn Sao Mai (ASM) sắp nhận cổ tức 30% bằng cổ phiếu

Tin mới lên