Bất động sản

Thanh tra Chính phủ 'khui' loạt vi phạm tại dự án du lịch ở Cần Thơ

(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND 9 tỉnh, thành phố, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2017, trong đó có thành phố Cần Thơ.

Thanh tra Chính phủ 'khui' loạt vi phạm tại dự án du lịch ở Cần Thơ

Thanh tra Chính phủ 'khui' loạt sai phạm tại dự án du lịch ở Cần Thơ

Theo đó, tại khu du lịch cồn Cái Khế, kết luận thanh tra cho biết năm 2009, Cục thuế thành phố cần Thơ tiến hành xác định lại tiền thuê đất theo Nghị định 142/2005 của Chính phủ và tính truy thu từ thời điểm ngày 4/11/1994 đến năm 2006 của Công ty Cổ phần du lịch Cần Thơ (nhà đầu tư) với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ thì Công ty Cổ phần du lịch Cần Thơ thuộc đối tượng phải xác định lại đơn giá thuê đất và đơn giá thuê này chỉ được áp dụng từ ngày 1/1/2006. Do đó, việc Cục thuế thành phố Cần Thơ tiến hành truy thu tiền thuê đất của công ty này từ năm 1994 đến năm 2005 là không đúng với quy định trên, tiền truy thu chỉ được tính từ ngày 1/1/2006 (số tiền truy thu sai quy định từ năm 1994 đến hết năm 2005 là gần 2 tỷ đồng, chưa tính tiền phạt chậm nộp).

Ngày 19/1/2016, Cục thuế thành phố Cần Thơ ra thông báo nộp tiền thuê đất năm 2016, trong đó giá thuê 32.612,6 m2 đất, loại đất thương mại dịch vụ (TMD) là 1.634.725.248 đồng/năm. Việc xác định giá thuê đất như trên là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 333/2016 của Bộ Tài chính. Do đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Cục thuế thành phố Cần Thơ thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất từng thời kỳ của Công ty Cổ phần du lịch Cần Thơ theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Dự án mở rộng làng du lịch Mỹ Khánh do Công ty TNHH du lịch sinh thái Mỹ Khánh làm chủ đầu tư vừa bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm.

Tiếp đến là dự án mở rộng làng du lịch Mỹ Khánh do Công ty TNHH du lịch sinh thái Mỹ Khánh làm chủ đầu tư. Theo kết luận thanh tra, chủ đầu tư đã tổ chức họp dân công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày 10/5/2012 theo quy định. Đến thời điểm tháng 6/2018, chủ đầu tư đã thỏa thuận bồi thường được khoảng 150.115 m2, đạt tỷ lệ 76,78% tổng diện tích dự án, diện tích còn lại chưa thỏa thuận bồi thường là 45.263 m2, chiếm tỷ lệ 23,22%.

Đến thời điểm kiểm tra, dự án chậm tiến độ so với giấy chứng nhận đầu tư 2 năm; chủ đầu tư mới chuyển đổi được 0,32ha sang đất sản xuất kinh doanh, diện tích còn lại là đất cá nhân chưa chuyến đối mục đích sử dụng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây dựng các hạng mục theo dự án và đã đi vào hoạt động.

Trong năm 2015 và năm 2016, chủ đầu tư sử dụng không đúng mục đích 19.079m2 đất (nguyên nhân do chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp). Tuy nhiên, chủ đầu tư đã kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 và đã nộp thuế sử dụng sản xuất kinh doanh 19.701m2 (trong đó có 19.079m2 đất nêu trên) vào ngân sách nhà nước đúng quy định.

Đối với dự án khu đô thị và vui chơi giải trí Cồn Khương của Công ty Cổ phẩn đầu tư phát triển Miền Nam làm chủ đầu tư, tháng 11/2017, UBND thành phố Cần Thơ có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ xây dựng 1/2000 cho dự án. Sau khi có quyết định điều chỉnh đồ án quy hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ mới thực hiện hợp đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

“Thời điểm kiểm tra, dự án đang thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư, chậm tiến độ so với kế hoạch. Việc giải phóng mặt bằng của dự án gặp khó khăn do nhiều hộ gia đình, cá nhân không phối hợp trong việc đo đạc, kiếm đếm lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và quận Ninh Kiều không còn nhà ở tái định cư”, kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Từ những vi phạm nêu rõ tại từng dự án, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Cần Thơ thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất từng thời kỳ của Công ty Cổ phần du lịch Cần Thơ theo đúng quy định; yêu cầu chủ đầu tư mở rộng làng du lịch Mỹ Khánh thực hiện chuyển đổi diện tích đất đang sử dụng sai mục đích sang đất sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục thuế thành phố áp dụng đúng loại đất (đất ở nông thôn hay đất ở đô thị) đổi với diện tích đất 45.640m2 của dự án khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp xác định là loại đất ở đô thị thì phải xác định lại giá đất đế tính tiền sử dụng đất đảm bảo không thất thu ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Thanh tra Chính phủ công bố loạt vi phạm tại các sân golf ở Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế, Lâm Đồng

Tin mới lên