Học thuật

Trái khoán là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Trái khoán (debenture) là gì?

Trái khoán là gì?

Trái khoán (debenture) là trái phiếu có lãi suất cố định và được đảm bảo bằng tài sản của công ty phát hành.

Trái khoán (debenture) là trái phiếu có lãi suất cố định và được đảm bảo bằng tài sản của công ty phát hành. Trong một số trường hợp, công ty có thể lấy một loại tài sản cụ thể, ví dụ một chiếc máy làm vật đảm bảo cho một khoản vay. Trong một số trường hợp khác, người cho vay được đảm bảo dưới hình thức trái quyền chung đối với tất cả các tài sản của công ty trong trường hợp vỡ nợ. Trái khoán do các công ty công cộng phát hành có thể được mua bán trên thị trường chứng khoán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên