Tài chính tiêu dùng

Bảo Minh đạt doanh thu gần 4.100 tỷ đồng, lãi sau thuế 164 tỷ đồng

(VNF) - Kết thúc năm 2017, doanh thu của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh đạt gần 4.100 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tiền thu từ kinh doanh bảo hiểm, gần 2.950 tỷ đồng. Đây được xem như nền tảng để công ty bảo hiểm lớn thứ 3 thị trường đặt mục tiêu đạt doanh thu 4.318 tỷ đồng trong năm sau.

Bảo Minh đạt doanh thu gần 4.100 tỷ đồng, lãi sau thuế 164 tỷ đồng

Năm 2017, lần đầu tiên, doanh thu của Bảo Minh vượt ngưỡng 4.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính năm 2017 vừa được Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh (Mã CK: BMI) công bố cho thấy, doanh nghiệp này đạt tổng doanh thu gần 4.100 tỷ đồng, tăng 4,36% so với kế hoạch (3.918 tỷ đồng). Với kết quả này, lần đầu tiên, doanh thu của Bảo Minh đã vượt ngưỡng 4.000 tỷ đồng. 

Đóng góp phần lớn trong tổng doanh thu là tiền thu từ kinh doanh bảo hiểm, đạt gần 2.950 tỷ đồng. Khoản phí bảo hiểm năm 2017 cũng tăng hơn 200 tỷ đồng, gần 10% so với cùng kỳ 2016.

Khoản lãi trước thuế mà Bảo Minh thu về kết thúc năm tài chính 2017 ghi nhận đạt 199,26 tỷ đồng, lãi sau thuế là 164 tỷ đồng.

Vẫn theo báo cáo, năm 2017, Bảo Minh đã thành lập thêm 3 công ty thành viên tại 3 Hà Nội, TP. HCM và Bình Dương. Đây cũng là những địa bàn trọng điểm mà Bảo Minh tập trung tăng trưởng thị phần trong thời gian tới, qua đó nâng tổng số công ty thành viên lên 62 đơn vị, trải dài trên 54 tỉnh thành.

Lãnh đạo Bảo Minh cho biết, cùng với việc mở rộng địa bàn, các năm tiếp theo Bảo Minh sẽ cơ cấu lại những trường hợp kinh doanh yếu kém để đảm bảo kinh doanh có lãi.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2017, kế hoạch 2018, tổ chức hôm 31/1/2018, Bảo Minh cho biết mục tiêu đạt tổng doanh thu 4.318 tỷ đồng trong năm 2018, tăng 5-6% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 3.654 tỷ đồng, tăng 10%; doanh thu nhận tái bảo hiểm là 440 tỷ đồng, tăng 3%; còn doanh thu hoạt động tài chính là 224 tỷ đồng, bằng 83% so với năm 2017.

Tin mới lên