Ngân hàng

MB báo lãi nửa đầu năm tăng 27,3% lên 4.875 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng 11,3%

MB báo lãi nửa đầu năm tăng 27,3% lên 4.875 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng 11,3%

(VNF) - Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2019 của MB tăng 27,3% lên 4.875 tỷ đồng nhờ thu nhập lãi thuần khả quan từ hoạt động tín dụng (tăng 25,5%) và lãi thuần ấn tượng từ hoạt động dịch vụ (tăng 86%), chủ yếu nhờ tăng trưởng mạnh ở mảng bảo hiểm.
SHB ‘căng mình’ chuyển hướng

SHB ‘căng mình’ chuyển hướng