Đô thị

HoREA: 'Doanh nghiệp bất động sản không xin tiền mà xin cơ chế'

(VNF) - Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi lãnh đạo TP. HCM và các cơ quan liên quan kiến nghị việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản vượt qua đại dịch Covid-19. Hiệp hội này nhấn mạnh các doanh nghiệp bất động sản xin được hỗ trợ bằng hỗ trợ cơ chế chứ không phải bằng tiền.

HoREA: 'Doanh nghiệp bất động sản không xin tiền mà xin cơ chế'

HoREA kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản: 'Không xin tiền mà xin hỗ trợ bằng cơ chế'.

Cụ thể, HoREA đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm trình UBND TP. HCM ban hành văn bản hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo tại Văn bản số 382/TB-VP ngày 12/5/2021.

Theo đó, Hiệp hội đề xuất nội dung 4 bước thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp giấy phép cho dự án. Cụ thể, bước 1 là Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng đất, theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP (có ghi tên nhà đầu tư).

Bước 2, Sở Quy hoạch và Kiến trúc hoặc UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng dự án nhà ở thương mại đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Bước 3, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục giao thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Bước 4, Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng. Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện song song thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất và thông báo để chủ đầu tư thực hiện.

HoREA cũng đề nghị Sở Quy hoạch và Kiến trúc sớm trình UBND TP. HCM ban hành quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ khu đất do nhà nước trực tiếp quản lý để tách thành dự án độc lập theo chỉ đạo tại văn bản số 126/TB-VP ngày 11/3/2021.

Đáng chú ý, HoREA kiến nghị Chính phủ sớm tháo gỡ "ách tắc" về việc nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại đã có quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp, hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, nhưng không được công nhận là chủ đầu tư.

Xem thêm: Hơn 500 tàu du lịch nằm ‘chờ chết’, Chi hội tàu du lịch Hạ Long 'cầu cứu' Thủ tướng

Tin mới lên